TAIZÉ

Spaudos pranešimas

Šventosios Velykos Taizé ir Maskvoje

 

Daugiau kaip 9000 jaunuolių iš visos Europos ir iš kitų žemynų susirinko Taizé kaimelyje kartu švęsti šv. Velykų (šv. Velykų savaitę čia buvo 5000, o po to sekančią savaitę – 4000 žmonių).

Taizé prioras brolis Aloisas kartu su keletu kitų brolių šv. Velykų švęsti išvyko į Rusiją. Į piligriminę kelionę dalyvauti Rusijos Stačiatikių Bažnyčios rengiamoje šventėje kartu susiruošė ir 240 jaunų žmonių iš 26 šalių.
Jaunuosius piligrimus priėmė šešios stačiatikių parapijos Maskvoje . Ketvirtadienį jie dalyvavo liturginėse apeigose. Didįjį penktadienį jie vyko į pietinėje Maskvos dalyje esantį į Butovo, kur 1935-36 m. Stalino režimo metu buvo sušaudyta 20000 žmonių. Čia nuo kulkos krito daugelis vyskupų, dvasininkų, tikinčiųjų ir pasauliečių. Šeštadienį piligrimai prisijungė prie šešiose parapijose švenčiamo Velyknakčio .
Piligriminė kelionė baigėsi iškilmingomis šv. Velykų pamaldomis, kurias Kristaus Gelbėtojo katedroje laikė Patriarchas Kirilas I.

— 

Taizé ir Rusijos ryšiai gyvuoja jau ilgus metus. Čia Rusijos Stačiatikių Bažnyčios vadovai lankėsi dar septintajame dešimtmetyje. O brolis Roger ir kiti broliai į Rusiją pakviesti buvo atvykti aštuntąjį ir devintąjį dešimtmečiais. 1988 m. Taizé bendruomenė į Maskvą , Sankt Peterburgą, Kijevą ir Minską išsiuntė milijoną Naujųjų Testamentų rusų kalba. Kai dešimtojo dešimtmečio pradžioje atsidarė sienos, Rusijos jaunimas plūstelėjo į jaunimo susitikimus rengiamus Taizé kaimelyje ir Europos miestuose. 2006 m. birželį brolis Aloisas aplankė Patriarchą Aleksį II, o 2008 m. gruodžio mėn. dalyvavo jo laidotuvėse. Taip pat brolis Aloisas dalyvavo Patriarcho Kirilo I inauguracinėse iškilmėse 2009 m. sausio mėn. Jau daug metų Maskvos Patriarchas savo sveikinimus kasmet siunčia Europos jaunimo susitikimui.

A Pilgrimage to Moscow
The pilgrimage day by day

media taize.fr
Tel. + 33 385 50 30 30
Communauté de Taizé
71250 Taizé, France

Atnaujinta: 2011 m. balandžio 27 d.