TAIZÉ

Susitikimas Berlyne

30 000 jaunuolių siekiančių naujojo solidarumo

 
Apie 30 tūkstančių jaunuolių iš visos Europos ir kitų žemynų 2011 m. gruodžio 28 d. – 2012 m. Sausio 1 d. susirinko Berlyne žengti dar vieną „Pasitikėjimo piligrimystės žemėje“ žingsnį. Tai jau 34-asis Europos susitikimas organizuojamas Taizé bendruomenės. Jaunuoliai sutikti bažnyčių ir vietinių Berlyno gyventojų ieškojo naujojo solidarumo impulsų. Susitikimas vyko pirmą kartą Vokietijos sostinėje, kurio metu buvo bendros pamaldos, taip pat apmąstymai ir diskusijos įvairiomis dvasinėmis, socialinėmis, meninėmis, politinėmis ir ekonominėmis temomis.

Penkias dienas Vokietijos sostinė tapo Europos jaunimo kryžkele ir vieningos Europos simboliu. Susitikimas Berlyne vyko tokiu metu, kai Europai reikia naujo gyvybės gurkšnio ir kai daugelis žmonių abejoja Europos solidarumo pagrindais ir ribomis.

Siekiant prisidėti prie Taizé bendruomenės humanitarinės pagalbos Šiaurės Korėjai projekto, susitikime dalyvaujančio jaunimo buvo prašoma atsivežti į Berlyną įvairių medicinos priemonių ir vaistų, kurie vėliau buvo išsiųsti į Korėjos kaimų ligonines ir klinikas.

Dalyviai gavo Taizé bendruomenės prioro brolio Aloiso laišką pavadinimu Siekiant Naujojo Solidarumo: „Žmogiškasis solidarumas reikalingas visada; jis turi būti puoselėjamas ir privalo pasireikšti kaskart vis naujai“ - rašo brolis Aloisas šiame laiške, kuris buvo išverstas į daugiau nei penkiadešimt kalbų. Susiduriant su pasaulinės ekonomikos sunkumais, kintant geopolitinei pusiausvyrai ir didėjant neligybei, Taizé prioras klausia: „Ar tai neskatina apmąstyti, ką gyvenime turėtume rinktis?“. Kiekvieną rytą jaunuoliai susitikdavo parapijose (iš viso dalyvavo 160 parapijų) ir kartu su juos priėmusiais Berlyno gyventojais palietė skirtingas laiško iš Taizé skirto 2012 metams temas: pasitikėjimas tarp žmonių, pasitikėjimas Dievu, Bendrystės Kristus, stengtis tapti „Žemės Druska“.

Gruodžio 29 ir 30 dienomis susitikimo programoje galima buvo pasirinkti penkiadešimt užsiėmimų skirtingomis temomis. Viename iš šių susitikimų du bendruomenės broliai apmąstė Brolio Roger, Taizé įkūrėjo (1915-2005), gyvenimą ir jo viziją. Kitame – dalyviai turėjo galimybę susitikti su Berlyno Sienos laikotarpio liudytojais ir aplankyti kartu su Berlyno gyventojais sienos memorialą. Taip pat buvo galimybė sužinoti kaip padėti pabėgeliams, aplankyti muziejų, klausytis koncerto ar diskutuoti apie jaunimo padėtį šiuolaikinėje benruomenėje. Dietrich Bonhoeffer (1906-1945) žodžiai: „Dievo akyse ir su juo mes gyvename be Dievo“ - buvo užsiėmimų tema tiems, kurie nori padiskutuoti apie tikėjimą tokiame pasaulyje, kuriame Dievas nebėra svarbus. Buvo galimybė susitikti su Berlyno žydų bendruomene bei aplankyti didžiają mečetę.

Gruodžio 31 dienos popietę vyko šalių susitikimai. Kartu su Taizé broliais, šiuose susitikimuose buvo svarstoma kaip tęsti „pasitikėjimo piligrimystę" sugrįžus namo ir kokiais būdais galime kartu siekti naujojo solidarumo.

Šio susitikimo dalyviai kiekvieną dieną 13.15 val. ir 19.00 val. susitikdavo bendroms pamaldoms Berlyno parodų salėse. Brolis Aloisas vakarinių pamaldų metu kalbėjo su jaunimu; šiame puslapyje glite rasti jo apmąstymus:
Meditations by Brother Alois.

„Pasitikėjimo piligrimystę žemėje" prieš trisdešimt metų pradėjo Taizé bendruomenės įkūrėjas brolis Roger, siekdamas paskatinti jaunus žmones būti taikos, pasitikėjimo ir susitaikymo nešėjais savo aplinkoje. Rytų Berlyne jis lankėsi 1986 m., likus trejiems metams iki Berlyno sienos griuvimo. Į susitikimą su juo susirinko šeši tūkstančiai jaunuolių iš Rytų Vokietijos. Kad pamaldos miesto katalikų katedroje ir protestantų bažnyčioje galėtų vykti vienu metu, reikėjo gauti Rytų Vokietijos komunistų valdžios leidimą. Leidimas buvo suteiktas su sąlyga, kad nedalyvaus jaunimas iš vakarų. Tie laikai jau baigėsi, ir Berlynas dabar simbolizuoja tiek Vokietijos, tiek visos Europos susivienijimą.

Atnaujinta: 2012 m. vasario 27 d.