TAIZÉ

Popiežius Pranciškus – Bažnyčios atsinaujinimo viltis

 

Brolio Alois, Taizé prioro, pareiškimas

Buvau nudžiugintas pirmųjų popiežiaus Pranciškaus žodžių, ištartų Šv. Petro aikštėje susirinkusiai Romos gyventojų ir piligrimų iš daugelio pasaulio šalių miniai. Tikėjomės, kad šis pasirinkimas atneš kažką naujo, taip ir įvyko. Pirmojo popiežiaus iš "žemės pakraščių" kilė išreiškia visuotinį Bažnyčios aspektą. Jo pasirinktas vardas asocijuojasi su džiaugsmu ir meile vargšams, kurie charakterizavo Pranciškaus Asyžiečio gyvenimą ir kurie buvo ligšiolinio naujojo popiežiaus gyvenimo Argentinoje šerdimi.
 
Jo santykių, siejančių žmones su vyskupu, vizija paremta Lotynų Amerikos krikščioniško tikėjimo patirtimi: „Pradedame eiti šiuo bendru keliu - vyskupo ir jo žmonių brolystės, meilės ir tarpusavio pasitikėjimo keliu” – sakė, pabrėždamas savo, kaip Romos vyskupo misiją. Aikštėje susirinkusiems akivaizdų įspūdį paliko tai, kad prieš suteikdamas naujojo popiežiaus palaiminimą, jis paprašė už jį pasimelsti, po to pasilenkė ir kelias akimirkas pasiliko tyloje.
 
Prašydamas maldos už savo pirmtaką Benediktą XVI, susiejo rūpestį tęstinumu su naujovių pažadu. Kartu su visa žmonių minia, atvykusių pasveikinti naująjį popiežių, buvau sujaudintas, kuomet jis atkreipė mūsų dėmesį į pasaulio dimensiją, sakydamas: „Melskimės už visą pasaulį, kad jame įsiviešpatautų brolystė”.
2013 m. kovo 13 d.

JPEG - 16.9 ko
With Pope Francis

Atnaujinta: 2013 m. kovo 15 d.