TAIZÉ

Strasbūras

30.000 jaunųjų europiečių daro matomą „didžiulę draugystės bendruomenę”

 

Pranešimas spaudai

Taizé: Strasbūre
30.000 jaunųjų europiečių daro matomą
„didžiulę draugystės bendruomenę”

Gruodžio 28 d. 20.000 jaunų žmonių iš visos Europos, o taip pat ir kitų žemynų, atvyks Strasbūran į 36-tą „pasitikėjimo piligrimystės” etapą organizuojamą Taizé bendruomenės. Tarp atvykstančių daugiau nei 4.500 lenkų, 2.600 ukrainiečių, 1.400 italų, 1.200 kroatų, 1.000 baltarusių.... Kartu su juos priimančiais Elzaso ir Vokietijos Ortenau regiono gyventojais iš viso susitikime dalyvaus 30.000 žmonių, kurie sieks regimos visų Kristų mylinčių žmonių bendrystės.

„Pasiūlymuose 2014-iesiems”, kuriuos gaus kiekvienas atvykęs dalyvis, brolis Alois, Taizé prioras, ragina: „Mylintys Kristų ir sekantys jo pėdomis žmonės sudaro didžiulę draugyste grįstą bendruomenę, nusidriekusią per visą žemę. Tai vadiname bendryste. Šios bendrystės vedami, bendruomenės nariai turi prisideti prie žmonijos žaizdų gydymo: neapkraunant savęs, jie gali prisideti prie solidarumo globalizacijos, kuri neleistų išskirti nei vienos tautos, nei vieno žmogaus.”

Kiekvieną rytą jaunimas susirinks į daugiau nei du šimtus parapijų abiejose Reino upės pusėse, tiek Prancūzijoje, tiek ir Vokietijoje, kad drauge pasimelstų ir susitiktų mažose pasidalijimų grupelėse. Gruodžio 29-tos ir 30-tos dienos popietėms siūloma daugiau nei 20 teminių susitikimų, pavyzdžiui:
- „Krizė, nedarbas, neužtikrintumas dėl darbo vietos - ar reikia išrasti naują ekonomikos modelį?”;
- „Teisingumas ir žmogaus teisės: būti krikščioniu - tai išbandymas;
- „Ekumeninis dialogas: taikiai sugyventi ar leisti, kad mus keistų susitikimas su kitais?”;
- „Ar mums reikalinga Bažnyčia? Apmąstymas apie bendrystę Kristuje”;
- „Europa, migracijų žemė: kaip galėtume geriau sugyventi tarpusavyje?”.

Vidurdienį ir vakare, susitikimo dalyviai susirinks bendroms pamaldoms. Šios pamaldos tuo pačiu metu vyks trijose Strasbūro parodų centro Wacken salėse, katedroje ir šv. Pauliaus protestantiškoje bažnyčioje. Brolio Alois jaunimui pasakytus apmąstymus galėsite surasti čia.

Išsami susitikimo programa.

Brolio Alois jaunimui ir ganytojams skirti keturi pasiūlymai kaip „Siekti regimos visų Kristų mylinčių žmonių bendrystės”, gruodžio 26 d. bus paskelbti internetinėje Taizé svetainėje.

Susitikimo proga gauname sveikinančius ir palaikančius laiškus iš Bažnyčių vadovų ir tarptautinių organizacijų. Dar tikimės sulaukti stačiatikių Bažnyčios sveikinimo. Šie laiškai netrukus bus paskelbti internetinėje Taizé svetainėje. Štai keletas ištraukų:

Nuo popiežiaus Pranciškaus: Romos gyventojai su džiaugsmu prisimena praėjusių metų Europos jaunimo susitikimą ir ypač gražias pamaldas su popiežiumi Benediktu XVI, kurios į Šv. Petro aikštę subūrė tūkstančius jaunuolių. Popiežius tikisi, kad pasinaudojusi jūsų tikėjimu ir liudijimais, ramybės ir susitaikinimo Evangelijos dvasia nušvis tarp jūsų bendraamžių.

Pasaulinės Liuteronų Federacijos generalinis sekretorius pastorius Martin Junge: Koks džiaugsmingas susitikimas, juk vaikščiodami, kalbėdamiesi, melsdamiesi ir giedodami per artimiausias dienas jūs keliausite į naująjį solidarumą. Linkiu jums palaimingo Europos susitikimo Strasbūre, drauge keliaujant link teisingesnio ir taikaus pasaulio.

Jungtinių Tautų generalinis sekretorius Mr. Ban Ki Moon: Technologijos globalizavo komunikacijas. Dabar mums reikia globalizuoti užuojautą ir pilietybę. Pasaulyje, kuris vis labiau ir labiau tampa susietas, turime būti vieningesni. Mūsų likimai vis labiau persipina, o mūsų ateitis turės remtis dar stipresniu ir platesniu bendradarbiavimu. Tokia yra globalinė mūsų laikų logika. Tikiuosi jūsų pagalbos siekiant bendrų – taikos, vystymosi ir žmogaus teisių tikslų.

Europos Tarybos prezidentas Herman van Rompuy: Peržengti atskyrimus ir sutaikyti visus krikščionis vienoje Bažnyčioje yra šių metų susitikimo tema. Tema, kuri platesne prasme reiškia vienybę įvairovėje, ar netgi sakyčiau ėjimą į ją per įvairovę. Tema, kurią Europos Sąjunga pasirinko savo šūkiu, nes ji yra Europos projekto konstravimo ir plėtojimo šerdis.

Šiame puslapyje kiekvieną dieną bus pateikiamos susitikimo naujienos ir jaunųjų dalyvių liudijimai.

Susitikimo nuotraukos.

Europos susitikimo spaudos centras veiks nuo gruodžio 27 d. iki sausio 1 d. nuo 10.00 iki 17.00 val. 21-oje Wacken salėje.
Spaudos akreditacija.

Tel.: 0033 (0) 6 38 03 36 56 ; 0033 (0)6 60 76 70 09
Faksas: 0033 (0) 972 22 18 74

media taize.fr
www.taize.fr

Atnaujinta: 2013 m. gruodžio 25 d.