TAIZÉ

Mažos laikinos bendruomenės

 

Mažos laikinos bendruomenės buvo labai vertinga patirtis, tiek jas priėmusioms bendruomenėms, parapijoms ir solidarumo vietoms, tiek ir jauniems žmonėms išgyvenusiems šį dvasinį įvykį. Džiaugiamės galėdami tęsti šį projektą jau artimiausioje ateityje. Tuo tikslu kviečiame visus besidominčius šiuo projektu daugiau apie jį sužinoti savo artimiausio apsilankymo Taizé metu. Kaip tai atrodo?

Gyvenimas grupelėje keletą savaičių su kitais jaunais žmonėmis, kaimyniniame rajone ar kaimelyje, liudijant Evangeliją ir dalijantis džiaugsmais ir rūpesčiais su vietos žmonėmis.

Gyventi mažoje laikinoje bendruomenėje, tai:

  • kartu melstis tris kartus per dieną;
  • užsiimti pastoracine ir socialine veikla su vietinėmis krikščionių bendruomenėmis;
  • lankyti vienišus ir sunkumų turinčius žmones;
  • pravesti visiems atviras pamaldas ir jaunimo susitikimus.

Pasiruošimas: norintys dalyvauti šiame projekte turėtų savaitei atvykti į Taizé ir apie tai informuoti priimančią komandą.

Dėl papildomos informacijos kreipkitės: temp.com taize.fr.

Atnaujinta: 2014 m. balandžio 25 d.