TAIZÉ

Nepalas

Labai religinga šalis

 
Vienas Taizé brolis aprašo savo apsilankymą Nepale 2004-ųjų pradžioje.

Dabar keliauti Nepale sunku. Keliuose visur užkardos, ir kariuomenė tikrina autobusus bei kitas transporto priemones. Užsienio turistų mažai, išskyrus Katmandu. Nepalas – labai religinga šalis. Visur matyti indusų šventyklos. Bet įspūdingiausias reginys Katmandu yra budistų šventyklos, kuriose gyvena daugybė vienuolių bei piligrimų.

Bažnyčios

Naujiena Nepale yra bažnyčios. Pirmosios mažos vietinės krikščionių bendruomenės įsikūrė apie 1950-uosius, pirmiausia Pokaroje, o paskui Katmandu mieste ir apylinkėse. Į akis krenta gilus ir entuziastiškas daugelio krikščionių tikėjimas. Pamaldos, kuriose dalyvauja daugybė žmonių – gražiai, ritmingai giedančių, – labai jaudinančios. Dauguma krikščionių jauni. Katmandu kai kurios bažnyčios labai didelės (jose telpa 1 000 ar 1 500 žmonių), bet dažnai būna perpildytos. Taip pat visur matyti mažesnių bažnyčių ar koplyčių. Labai pabrėžiama katechezė, mokymas.

Nuostabus yra krikščioniškų bendruomenių naujumas ir entuziazmas. Nepale šiandien turbūt yra milijonas krikščionių. Pribloškiantis yra ir skirtingas kiekvienos Bažnyčios požiūris. Pavyzdžiui, katalikams labai svarbu mokyklos ir medpunktai, tuo tarpu kiti labiau atsideda evangelizavimo programoms. Daug būtų galima padaryti, siekiant atrasti, kaip šie požiūriai vienas kitą papildo, ir iš tiesų dedama daug pastangų, norint juos suvienyti.

Katmandu dalyvavau mažame žmonių iš skirtingų parapijų – katalikų ir protestantų – susitikime, kuris vyko seniausioje Katmandu protestantų bažnyčioje – Putali Sadak, šventusioje savo penkiasdešimtmetį.

„Suburk mus, Viešpatie“

Visa bažnyčia buvo gražiai išpuošta, ir mes giedojome nepalietiškas giesmes, meldėmės ir klausėme Biblijos skaitinio. Du asmenys trumpai pakalbėjo apie poreikį dirbti vienijant krikščionis. Paskui pasidalijome į grupes apsvarstyti temą „Suburk mus, Viešpatie“: Kokių gerų dalykų aš matau kitose bažnyčiose? Kaip galime tapti artimesni vieni kitiems?

Nepale yra krikščionių, daug iškentusių dėl savo tikėjimo. Daugelį kaimų įmanoma pasiekti tik pėsčiomis ir kelionė gali užtrukti kelias dienas ar net savaitę. Tačiau net tokiuose atokiuose kaimuose dažnai sutiksi krikščionių. Tai lyg stebuklas, kaip Evangelija išplito po visą Nepalą vos per penkiasdešimt metų. Dabar atėjo tikėjimo gilinimo, apmąstymo, susitikimo metas. Galima tiek daug gauti, kai žmonės susirenka pasidalyti savo įkvėpimu.

Atnaujinta: 2005 m. balandžio 27 d.