TAIZÉ

Rumunija, 2016 m. Velykos

Pasitikėjimo piligrimystė Bukarešte

 
Balandžio pabaigoje, brolis Alois su keletu bendruomenės brolių ir 150 jaunuolių iš įvairių šalių keliaus į Bukareštą švęsti Šv. Velykų slėpinį ortodoksų parapijose, kur susitiks ir melsis su vietos krikščionimis. Šis naujas pasitikėjimo piligrimystės etapas yra ilgamečių Taizé ir Rumunijos bažnyčios santykių rezultatas.

Dar praėjusio amžiaus septintajame dešimtmetyje Rumunijos bažnyčių vadovai lankėsi Taizé. Aštuntajame ir devintajame dešimtmetyje broliai ir jaunieji savanoriai, per diskretiškus vizitus į šią šalį, aplankydavo vienuolynus, susitikdavo su bažnyčių vadovais ir paprastais tikinčiaisiais, užmegzdavo santykius su ortodoksų bažnyčios ir kitų bažnyčių atstovais. Šie paprasti solidarumo ženklai buvo labai svarbūs žmonėms, kurie negalėjo išvykti į užsienį, ir kuriems dažnai būdavo trukdoma praktikuoti religiją.

1990 m. sausį, iškart po Nicolae Ceaușescu diktatūros žlugimo ir sienų atsivėrimo, brolis Roger nuvyko į Bukareštą. Ten jis susitiko su patriarchu Teoctist ir žinomais teologais – tėvu Constantin Galeri ir tėvu Dumitru Stăniloae, kurie buvo laikomi krikščionybės simboliais atsilaikiusiais nepaisant komunistinio režimo.

Nuo tada, tūkstančiai jaunų rumunų kiekvienais metais vasarą atvyksta į Taizé ir į Europos jaunimo susitikimus gruodžio pabaigoje. Neseniai, taip pat brolis Alois keletą kartų lankėsi Rumunijoje, kur jis buvo šiltai sutiktas bažnyčių vadovų ir tikinčiųjų.

Atrasti ortodoksų tikėjimo turtus ir tradicijas

Pastaraisiais metais, keletą kartų jaunimas kartu su Taizé broliais leidosi į piligrimystę tam, kad atrastų ortodoksų pamaldumo ir dvasingumo turtus, kurie formavosi šimtmečiais, ne retai didelių išbandymų metais, ir kuriems atsilaikyti padėjo tikėjimas į prisikėlusį Kristų. Ankstesnės piligrimystės vyko: 2013 m. Stambule kartu su Konstantinopolio patriarchu Baltramiejumi ir vietiniais krikščionimis švenčiant Viešpaties apsireiškimo (Trijų Karalių) šventę; 2011 m. Maskvoje dalyvaujant Didžiosios savaitės ir Velykų šventime; ir per 2015 m. Velykas lankantis Maskvoje, Minske, Kijeve ir Lvove.

2016 metais šias paieškas tęsime piligrimystės Bukarešte metu – nuo balandžio 27 d. (trečiadienio) iki gegužės 2 d. (pirmadienio) švęsdami Didžiąją savaitę ir Velykas. Kaip buvo sutarta su patriarchu Daniel, brolis Alois į Rumuniją atvyks kartu su keletu bendruomenės brolių ir 150 jaunuolių iš visos Europos ir kitų žemynų. Tai bus galimybė susipažinti su šiandienine ortodoksų parapijų gyvastimi, o taip pat aptarti iššūkius su kuriais šios bendruomenės susiduria šiuolaikinėje Rumunijos visuomenėje, bei palyginti jų padėtį su situacija kitose Europos visuomenėse. Tikimės, kad tokiu būdu mes paremsime ir praturtinsime vieni kitus eidami Evangelijos liudijimo keliu.

Pasitikėjimo piligrimystė Bukarešte: praktinė informacija

  • Piligrimystė yra atvira 150-čiai jaunuolių nuo 18 iki 35 m. amžiaus, kurie jau yra dalyvavę susitikimuose Taizé arba Europos jaunimo susitikimuose.
  • Atvykimas į Bukareštą balandžio 27 d. (trečiadienį), išvykimas gegužės 1 d. (sekmadienį vakare) arba gegužės 2 d. (pirmadienį).
  • Priėmimas ir apgyvendinimas šeimose, atrandant rumunų kultūros ir tikėjimo tradicijas.
  • Dalyvavimas Didžiosios savaitės ir Velykų šventime vienoje iš ortodoksų parapijų mieste.
  • Be to, piligrimystės programoje yra numatyti įvairūs vizitai, seminarai ir susitikimai.
  • Taip pat vyks susitikimas ir malda su kitų konfesijų krikščionimis.

PDF - 79.7 ko
Pilgrimage to Bucharest
Provisional Programme

Jeigu norite dalyvauti šioje piligrimystėje, parašykite mums: buc2016 taize.fr.

Atnaujinta: 2016 m. vasario 8 d.

„Kelis kartus susitikęs su broliu Roger, kiekvieną kartą pastebėdavau, kaip gerai jis žinojo ir suprato ankstyvosios Bažnyčios tradicijas ir kokiu mastu Dievo žodis ir Bažnyčios tėvų darbai buvo jo asmeninės dvasinės patirties pagrindu.

Derinimas ištikimybės Šventųjų tėvų mokymui su kūrybingu jo pritaikymu šios dienos misijinėje tarnystėje tarp šiuolaikinio jaunimo, charakterizavo ir charakterizuoja brolio Roger ir jo įkurtos bendruomenės kelią.

Tūkstančiai jaunų žmonių, kurie apsilanko Taizé ir dalyvauja kasmetiniuose bendruomenės organizuojamuose susitikimuose įvairiose Europos šalyse, įtikinamai liudija, kad net ir šiandien Evangelijos žinia apie Dievo meilę gali rasti gyvą atgarsį širdyse, jei ji yra skelbiama ne tik žodžiais, bet ir išgyvenama asmeniškai.“

Iš jo Šventenybės Maskvos ir visos Rusijos patriarcho Kirilo I laiško Taizé bendruomenei, minint jos septyniasdešimtąsias įkūrimo metines