TAIZÉ

Beprecedentis Europos susitikimas Latvijoje

 

Pasitikėjimo piligrimystė Rygoje

2015 m. gruodžio 30 d., Valensijoje, brolis Alois paskelbė:

Nuo 2016 m. gruodžio 28 d. iki 2017 m. sausio 1 d. vyks 39-asis Europos jaunimo susitikimas. Susitiksime kitame Europos gale. Šiomis dienomis esame pietuose, tada būsime šiaurėje. Šiomis dienomis esame prie Viduržemio jūros kranto, kitais metais būsime prie Baltijos jūros krantų. Šalyje, kurioje dar nėra buvę Europos jaunimo susitikimo, Latvijoje, Rygos mieste.

Tą pačią dieną, Rygos liuteronų arkivyskupas prisiminė savo apsilankymą Taizé prieš 25 metus:

Taizé mus priėmė 90-aisiais, kai pagaliau jau galėjome keliauti, bet neturėjome tam lėšų. O dabar esame labai laimingi galėdami priimti jus.

Du jauni latviai reaguoja į šią naujieną:

Artūrs

Mano pirmoji reakcija išgirdus tai, kad kitas Europos susitikimas vyks Rygoje, buvo plati šypsena. Taizé buvau tik vieną vienintelį kartą, ir tai, kad Taizé dabar atvyks į Rygą yra nuostabi dovana, už kurią esu labai dėkingas. Man visada labai patiko kontempliatyvi Taizé malda, tas nusiraminimo jausmas, kai visi susirenka melstis giesmėmis ir medituoti tyloje. Tikiuosi, kad šis susitikimas suteiks ramybę ir šviesą visiems jo dalyviams. Iki pasimatymo Rygoje!

Ilze

Tikiuosi, kad dėka viso to, ką patirsime pasiruošimo susitikimui metu – naujų žmonių pažinimą ir priėmimą, galėsime sąmoningai – o gal to ir nesuvokdami – vis daugiau į savo kasdienį gyvenimą įsileisti Dievo. Ir taip pat tikiuosi, kad susitikimo metu, jame dalyvausiantys jauni žmonės, nepriklausomai nuo jų šalių ar konfesijų susiskaldymo, galės iš tikro vieni kitus pažinti.


Gilinti pasitikėjimą Dievu su skirtingų Bažnyčių krikščionimis

Tai bus pirmasis Taizé bendruomenės organizuojamas susitikimas Baltijos jūros pakrašty. Šiame, ilgalaikes liuteroniškas tradicijas turinčiame mieste, egzistuoja tamprūs ryšiai tarp įvairių krikščioniškų konfesijų. Latvijos Romos katalikų, ortodoksų, evangelikų liuteronų ir baptistų bažnyčių vadovai kartu pasirašė šį kvietimą:

PDF - 58.9 ko

Pirmą kartą Europos susitikimas vyks mieste, kuriame gyvena tiek daug ortodoksų.


Su jaunimu sužadinti Europos entuziazmą

Nepaisant Europą ištikusių krizių, Europos jaunimo susitikimas Rygoje norėtų būti vilties neviltyje ženklu. Daugybės jaunų žmonių iš Rytų ir Vakarų, o taip pat ir iš kitų žemynų, dalyvavimas jame, bus stipria paskata visiems tiems, kurie siekia kurti atvirą ir solidarią Europą, o taip pat tiems, kurie nori atstatyti jaunos Europos entuziazmą.


Dviejų Rygos arkivyskupų sveikinimo žodžiai, pasakyti Valensijoje

Dalyvauti ateinančio susitikimo paskelbime, į Ispaniją atvyko ekumeninė Latvijos delegacija. Du arkivyskupai - liuteronų ir katalikų, kreipėsi į susirinkusį jaunimą:

Liuteronų arkivyskupo Jānis Vanags sveikinimas

Gerbiamas broli Alois, broliai ir seserys, draugai! Šią akimirką, Latvijos krikščionys yra giliai sujaudinti didžiulio džiaugsmo, kai mūsų mylima Ryga yra skelbiama ateinančio Europos jaunimo susitikimo šeimininke! 2014 m. Ryga buvo Europos kultūros sostine ir tai mums suteikė didžiulio pasididžiavimo. 2016 m. Ryga pasirinkta tapti Europos Taizé sostine ir tai mums teikia nuolankumo ir nuspėjamo džiaugsmo. Mano broli ir drauge, arkivyskupai Zbignevs, man tenka didelė garbė savo, ir mūsų katalikų ir liuteronų bažnyčių vardu, visus čia esančius ir jūsų draugus pakviesti į Latviją!

Katalikų arkivyskupo Zbigņevs Stankevičs sveikinimas

Taip pat kviečiame ortodoksų ir baptistų bendruomenių vardu. Ryga jūsų lauks su savo turtingu istoriniu paveldu, gražiomis bažnyčiomis ir labai šiltais ekumeniniais santykiais. Jei jums pasiseks, pamatysite tikrą žiemą! Užtikriname draugišką ir svetingą priėmimą. Tikimės, kad praturtinsite mus savo tradicijomis ir patirtimi. Jūsų troškimas Dievo ir jūsų atvirumas patikėjimo piligrimystei, bus labai reikalingas įkvėpimas daugeliui Latvijos žmonių. Jie nori su jumis pasidalinti bendra meile Viešpačiui Jėzui. Taizé siūlo gražiausią būdą kaip tai padaryti didesnei Dievo garbei. Todėl su džiaugsmu tariu – iki pasimatymo kitais metais Rygoje!

Atnaujinta: 2016 m. vasario 19 d.