TAIZÉ

Keiptaunas 2019

Kitas pasitikėjimo piligrimystės Afrikoje etapas

 
Kitas pasitikėjimo piligrimystės žemėje etapas Afrikoje vyks pačiame piečiausiame žemyno taške – Keiptauno mieste, nuo rugsėjo 25 iki 29 dienos. Praėjus 24 metams po susitikimo Johanesburge ir po susitikimų Kenijoje (2008), Ruandoje (2012) ir Benine (2016), Pietų Afrikos ir kitų šalių jaunuoliai yra kviečiami kartu švęsti ir liudyti tikėjimą. Juos priims šeimos ir vietos krikščionių bendruomenės.

PDF - 9.3 Mo
Cape Town poster (click for full-size version)

Atsisiųsti:
- Skrajutė (pdf formatu) su susitikimo programa ir praktine informacija
- Giesmynas pasiruošimo laikui

Dalyvavimas pasitikėjimo piligrimystėje kartu su tūkstančiais jaunų žmonių iš Pietų Afrikos, kaimyninių šalių ir kitur, tai:

 • Švęsti Kristų, taikos ir susitaikymo šaltinį.
 • Melstis, giedoti, būti tyloje ir kalbėtis apie tikėjimą su kitais jaunais žmonėmis.
 • Dalintis su kitų kultūrų žmonėmis ir pažinti jų gyvenimą.
 • Patirti Bažnyčią kaip vienybės ir bendrystės raugą žmonijos šeimoje.
 • Būti priimtam šeimoje.


- Atsisiųsti (10 min.) versiją
- Sutrumpinta 2 minučių versija


PDF - 128.4 ko

Keiptauno arkivyskupų laiškas susitikimo dalyviams


Bažnyčių kvietimas

Taizé bendruomenė atsiliepė į bendrą Bažnyčių vadovų kvietimą: anglikonų bažnyčios arkivyskupo Thabo Makgoba, katalikų arkivyskupo Stephen Brislin, metodistų vyskupo Siwa, Pietų Afrikos Bažnyčių tarybos pirmininko, olandų reformatų bažnyčios pastoriaus dr. Gustav Claasen... Du bendruomenės broliai nuo vasario pradžios jau yra vietoje, lanko vietos bendruomenes ir pradeda pasiruošimą šiam susitikimui.


Susitikimo programa

Susitikimo programa apima bendrų pamaldų ir pasidalijimų laiką. Rytinė programa vyks vietos parapijose / bažnyčiose, o popietės visiems dalyviams vienoje centrinėje vietoje.

Dalyviai bus apgyvendinti Keiptauno parapijose. Paprastas priėmimas šeimose yra esminė piligrimystės šerdis.

Kiekvieną dieną autobusai (ir/ arba traukiniai) jaunus žmones dalyvavaujančius programoje iš vietinių bažnyčių nuveš į centrinę susitikimo vietą, o po vakarinių pamaldų parveš atgal.

Vykimas į Keiptauną apima dalyvavimą visoje programoje ir asmeninį pasirengimą.


Praktinė informacija

 • Datos: 2019 m. rugsėjo 25 d. atvykimas ir pirmosios bendros pamaldos, išvykimas rugsėjo 29 dienos popietę.
 • Dalyvių amžius nuo 18 iki 35 metų.
 • Apgyvendinimas ir pusryčiai šeimose.
 • Paprastas maitinimas vidurdienį ir vakare centrinėje susitikimo vietoje.

Kaip pasiruošti?

 • Melskitės su savo vietos bendruomene ar maldos grupe. Tai padės kelionę padaryti dvasiškesne, susijusia su jūsų parapijos, grupės ar judėjimo gyvenimu.
 • Drauge su kitais apmąstykite brolio Alois 2019 metų laišką „Nepamirškite svetingumo“. Kaip būti labiau prieinamam kitiems ir sau pačiam? Kaip tapti prieinamu Dievui, bendrystės Kristui savo bažnyčioje?
 • Ieškokite ir susitikite su šalia jūsų gyvenančiais vilties liudytojais.
 • Išmokite keletą Taizé giesmių.
Atnaujinta: 2019 m. vasario 12 d.