TAIZÉ

Brolis Alois, Taizé prioras

 
Brolis Alois (Alois Löser) gimė 1954 m. birželio 11 d. Bavarijoje, vėliau gyveno Štutgarte. Jo tėvai gimė ir užaugo Sudetų krašte, tuometinėje Čekoslovakijoje. Brolis Alois yra vokiečių kilmės, nuo 1984 m. Prancūzijos pilietis, Romos katalikas.

JPEG - 20.1 ko

Po kelių apsilankymų Taizé, pradedant 1970 metais, vienerius metus 1973-1974 m. buvo Taizé savanoriu, padedančiu priimti jaunus žmones. 1974 m. prisijungė prie bendruomenės. Dalyvavo naujų brolių teologinėje ir dvasinėje mokymų programoje. 1978 m. rugpjūčio 6 d. davė amžinuosius įžadus. Nuo tada nuolat gyvena Taizé.

Brolis Alois daug laiko skiria jaunų žmonių išklausymui ir buvimui su jais.

JPEG - 21.2 ko

Iki Berlyno sienos griuvimo, brolis Alois, daug kartų lankėsi Centrinėje Europoje, siekdamas palaikyti ten gyvenančius komunistinių režimų slegiamus krikščionis.

Daugelį metų koordinavo tarptautinių susitikimų Taizé ir didžiuosiuose Europos miestuose organizavimą.

Brolis Alois labai domisi muzika ir liturgija. Jis parengė publikavimui naują bendruomenės maldų knygą: “Malda kiekvienai dienai” bei sukūrė keletą Taizé giesmių.

Vadovaudamasis savo paties sudaryta Taizé Regula, kuri nurodo priorui paskirti savo įpėdinį, brolis Roger 1988 m. sausį vykusiame bendruomenės susirinkime įvardino savo pareigų perėmėjo vardą. Jis buvo jį slapta išrinkęs dar 1978 m. Slegiamas metų naštos, brolis Roger 2005 m. sausį pranešė bendruomenei, jog brolis Alois per artimiausius metus perims iš jo tarnystę.


2005 m. rugpjūčio 16 d. po brolio Roger mirties, brolis Alois tapo bendruomenės prioru.

Prioro pareiga yra skatinti bendruomenės judėjimą į priekį bei kurti vienybę ir bendrystę tarp brolių. "Kai brolis Roger, prieš daugelį metų, manęs paprašė pasirengti prisiimti atsakomybę už bendruomenę, jis nedavė jokių nurodymų, nepasakė kaip turėčiau vykdyti šį įsipareigojimą, bet paliko šiuos žodžius: Priorui, kaip ir kitiems broliams, įžvalgumas, Dvasios malonė, neišsekantis širdies gerumas, yra nepakeičiamos dovanos.

Brolis Alois vykdo savo tarnystę ne tik Taizé, jis taip pat lanko brolius mažomis grupelėmis gyvenančius Brazilijoje, Bangladeše, Korėjoje, Senegale ir Kenijoje: “Apie dvidešimt mūsų brolių gyvena mažose brolijose kituose žemynuose. Tokiu būdu mes norime būti kuo arčiau vargstančių ir kurti tiltus tarp skirtingų kultūrų.”


JPEG - 31.4 ko
In Goma, North Kivu, 2012

Brolis Alois, kartu su savo broliais tęsia brolio Roger daugiau nei prieš trisdešimt metų pradėtą ‘pasitikėjimo piligrimystę’. Ši piligrimystė visų pirma susideda iš Europos jaunimo susitikimo, kiekvienais metais vykstančio viename iš didžiųjų Europos miestų ir jaunimo susitikimo pakaitomis rengiamo Azijoje, Afrikoje ir Lotynų Amerikoje. “Tęsdami pasitikėjimo piligrimystę žemėje, kuri sutelkia jaunimą iš daugelio šalių, vis labiau suvokiame šią tikrovę: visi žmonės sudaro vieną šeimą ir Dievas gyvena kiekviename žmoguje, be išimties.”

Norėdamas padėti jauniems žmonėms geriau suprasti tikėjimą, jis parašė dvi knygas: ‘Išdrįsti tikėti’, kurioje komentuodamas didžiųjų metų švenčių prasmę, paaiškina krikščioniško tikėjimo pagrindus ir ‘Pasitikėjimo piligrimai’, kurioje tarp kitų dalykų įtraukė savo metinius laiškus jaunimui, parašytus nuo 2006 metų. “Jei tik daugelis jaunų žmonių galėtų geriau suprasti, kad tikėjimas yra visų pirma ne tiesų laikymasis, bet asmeninis santykis su Dievu. Mūsų tikėjimo centre prisikėlęs Kristus, esantis tarp mūsų, ir turintis meilės ir pasitikėjimo santykį su kiekvienu žmogumi.”


JPEG - 16.9 ko
With Pope Francis

Lydimas kitų brolių, brolis Alois nuolat lanko bažnyčios vadovus: kiekvienais metais buvo priimamas audiencijai pas popiežių Benediktą XVI, keletą kartų susitiko su stačiatikių bažnyčios Konstantinopolio patriarchu Baltramiejumi I bei Maskvos patriarchu Kirilu. Lankėsi pasaulinėje bažnyčių tarybos asamblėjoje, viešėjo pas Kenterberio arkivyskupą, anglikonų bažnyčios vadą.

JPEG - 18.6 ko
Su patriarchu Baltramiejumi I Konstantinopolyje

„Šiais apsilankymais noriu parodyti, kad mes su broliais labai siekiame krikščionių bendrystės. Taizé mes dedame visas pastangas, kad ši bendrystė taptų labiau matoma, ir kuri jau egzistuoja Kristuje tarp visų pakrikštytų.“

JPEG - 20.8 ko
Patriarch Kirill and brother Alois, Easter 2011

JPEG - 27.5 ko
Archbishop Justin Welby and brother Alois, 22 March 2013
©Picture Partnership/Lambeth Palace
Atnaujinta: 2013 m. rugsėjo 25 d.