TAIZÉ

Asmens apsauga Taizé kaimelyje

Mūsų politika

 

Įsipareigojame:
- palaikyti saugią ir patikimą aplinką;
- siekti saugesnio komplektavimo ir asistavimo visiems, kurie yra atsakingi už Taizé susitikimus;
- nedelsiant reaguoti į visus klausimus ir įtarimus susijusius su asmens apsauga;
- vykdyti visas teisines prievoles, o tuo pačiu parodyti sielovadinį susirūpinimą prievartos ir agresijos aukoms bei visiems kitiems su tuo susijusiems paveiktiems asmenims;
- parodyti sielovadinį susirūpinimą asmenims, įtariamiems piktnaudžiavimu ar prievarta;
- reaguoti į tuos, kurie gali sukelti pavojų kitiems asmenims.

Taizé:
- darome viską, kad išlaikytume saugią ir rūpestingą aplinką visiems;
- turime specialią asmens apsaugai skirtą komandą sudarytą iš įvairių Taizé esančių bendruomenių atstovų ir žmonių už bendruomenės ribų;
- skirsime didesnį dėmesį komplektuodami, apmokydami ir asistuodami susitikimų organizavime dalyvaujantiems žmonėms, kad nepaisant jų atsakomybės lygio, jie būtų patikimi ir turintys reikiamų įgūdžių atpažinti ir reaguoti į prievartą;
- pasirūpinsime, kad organizatoriai būtų apdrausti atitinkamu civilinės atsakomybės draudimu;
- įvairiose Taizé vietose paskelbsime kontaktą, kuriuo būtų galima susisiekti iškilus su prievarta ir išnaudojimu susijusiems klausimams ar problemoms;
- įsiklausome ir rimtai žiūrime į visus, pranešusius apie piktnaudžiavimą ar prievartą;
- kartu su grupių vadovais, tėvais, teisėtais globėjais ir atitinkamomis civilinėmis institucijomis reaguosime į visus pranešimus ar susirūpinimą keliančius klausimus, susijusius su asmens apsauga, atitinkamai imdamiesi vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų apsaugos priemonių;
- ypatingą dėmesį skirsime palaikyti ryšį išreiškusioms, išnaudojimą ir prievartą patyrusioms, aukoms, neatsižvelgiant į prievartos pobūdį, įvykio vietą ir laiką;
- rūpestingai ir budriai stebėsime kiekvieną bendruomenės narį, savanorį ar kitą asmenį dalyvaujantį organizuojant susitikimus, kuris galėtų kelti pavojų vaikams ar suaugusiems, laikydamiesi konfidencialumo ir visų šalių saugumo reikalavimų;
- užtikrinsime, kad būtų parengta ir kiekvienų metų vasario mėnesį peržiūrėta asmens apsaugos politika, tvarka, veiksmai ir rizikų vertinimas;
- reguliariai tikrinsime kaip laikomasi asmens apsaugos politikos, tvarkos ir veiksmų įgyvendinimo;
- reguliariai peržiūrėsime visus su susitikimais susijusius sveikatos ir saugumo klausimus.