TAIZÉ

Asmens apsauga Taizé kaimelyje

Vadovavimosi tvarka

 
Šiame straipsnyje paaiškinama asmens apsaugos tvarka, taikoma Taizé susitikimų dalyviams, tiek nepilnamečiams, tiek ir suaugusiems.

1. Atsakomybės vyresnių nei 15 metų nepilnamečių atžvilgiu

- Jauno nepilnamečio dalyvavimui Taizé susitikimuose reikalingas jo teisėtų atstovų [1] sutikimas. Jie privalo nurodyti už nepilnametį atsakingą asmenį. Teisėti atstovai taip pat turi būti pasiekiami bet kuriuo metu dėl su jų nepilnamečiu susijusių sveikatos ar drausminių klausimų.
- Grupės vadovai [2] užtikrina, kad kiekvienas nepilnametis turėtų teisėtų atstovų pasirašytą dokumentą, įgaliojantį suaugusį grupės asmenį priimti sprendimus, kurių prireiktų kritiniu atveju ir apie tai nedelsiant informuoti teisėtus atstovus. Grupės vadovas turi būti ypač atidus dėl nepilnamečių saugumo. Jis užtikrina, kad grupės nariai neišeitų iš Taizé ir visapusiškai dalyvautų siūlomoje programoje.
- Jei teisėtų atstovų Taizé nėra, už nepilnametį atsako jų paskirtas suaugęs asmuo, kuris gali būti grupės vadovas ar kažkas kitas. Šis asmuo, betarpiškai bendradarbiaudamas su grupės vadovu, informuoja teisėtus atstovus apie visus sunkumus, su kuriais susiduria jų nepilnametis.
- Pasidalijimų grupelėse tam tikri žmonės (pageidautina nuo 20 iki 29 metų ar vyresni, jei tai neįmanoma) yra paskiriami kontaktiniais asmenimis, padedančiais vesti grupelių pasidalijimus ir palaikančiais ryšį su Biblijos įvadą vedančiu asmeniu. Grupių vadovai ir toliau yra atsakingi už tai, kad jų jaunimas dalyvautų šioje veikloje ir būtų saugūs. Jie taip pat paruošia kontaktinius asmenis jų vaidmeniui ir užtikrina, kad jie galės saugiai dirbti su nepilnamečiais.

1.1 Kelios pagrindinės nepilnamečių, vyresnių nei 15 metų, priežiūros Taizé kaimelyje taisyklės

Pagarba

- Visais atžvilgiais gerbkite jauno žmogaus neliečiamumą.
- Patyčios ir pažeminimas gali pasireikšti skirtingais būdais, taip pat ir per netinkamą veiklą ar žaidimus, net jei to nėra siekiama.
- Pasirūpinkite, kad trapus ir pažeidžiamas jaunas žmogus jaustųsi laukiamas.
- Pasidalijimų metu nespauskite jauno žmogaus dalintis savo paslaptimis ar bet kuo, kas verstų jį jaustis nepatogiai.
- Naudokite tinkamą kalbą ir elgesį - pavyzdžiui, nerūkykite dalijimosi metu.
- Netinkamas interneto ir ypač socialinių tinklų naudojimas turi būti draudžiamas bet kokiomis aplinkybėmis.
- Susilaikykite nuo bet kokio priekabiavimo, įskaitant seksualinį priekabiavimą - sekstingą [3], už kurį baudžiama pagal Prancūzijos įstatymus.
- Neprašykite nepilnamečių asmeninių duomenų (kontaktinės informacijos, socialinių tinklų profilių).

Budrumas

- Neišeikite iš Taizé, nebent Biblijos įvadą vedantis asmuo aiškiai pakvietė tai padaryti.
- Niekada neatsiskirkite su vienu iš jaunuolių už likusios grupės matymo lauko.
- Jei jums reikia labiau įsiklausyti į vieną jauną žmogų, darykite tai matant kitiems žmonėms.
- Būtina pranešti apie bet kokį alkoholio ar narkotikų vartojimą.

2. Atsakomybės pažeidžiamų suaugusiųjų atžvilgiu

- Grupės vadovai užtikrina, kad kiekvienas pažeidžiamas suaugęs asmuo būtų tinkamai paruoštas ir globojamas. Grupės vadovas turi atkreipti ypatingą dėmesį į šių pažeidžiamų žmonių saugumą.
- Jei visapusiškas tokių žmonių dalyvavimas programoje būtų problematiškas arba jei jie turi specifinių apgyvendinimo poreikių, grupė turėtų apie tai paminėti registracijos formoje. Jei asmuo tampa pažeidžiamas viešnagės metu, grupės vadovas privalo apie tai nedelsdamas pranešti broliui dirbančiam „Casa“.
- Jei pažeidžiamiems suaugusiesiems yra paskirta teisėta globa, tuomet juos registruojant, turi būti nurodoma globos priežastis ir pateikiami globėjo kontaktiniai duomenys. Pastarasis turi atsiųsti dokumentą, kurio turinys išliks konfidencialus adresu taize.safeguarding protonmail.com, jame turi būti nurodyta kas yra galima pažeidžiamam asmeniui ir kokių specialių atsargumo priemonių reikėtų imtis. Jei šis asmuo atvyksta su grupe, globėjas jį prižiūrės visos viešnagės Taizé metu.
- Grupių vadovai turėtų paskatinti tam tikrus savo grupės žmones (nuo 18 iki 29 metų) tapti kontaktiniais asmenimis padedančiais vesti grupelių pasidalijimus ir palaikančiais ryšį su Biblijos įvadą vedančiu asmeniu. Grupių vadovai ir toliau yra atsakingi už tai, kad jų grupės žmonės dalyvautų šioje veikloje ir būtų saugūs. Jie taip pat paruošia kontaktinius asmenis jų vaidmeniui ir užtikrina, kad jie galės saugiai dirbti su pažeidžiamais asmenimis.

2.1 Kelios pagrindinės pažeidžiamų suaugusiųjų globos Taizé kaimelyje taisyklės

Pagarba

- Visais atžvilgiais gerbkite žmogaus neliečiamumą.
- Patyčios ir pažeminimas gali pasireikšti skirtingais būdais, taip pat ir per netinkamą veiklą ar žaidimus, net jei to nėra siekiama.
- Pasirūpinkite, kad trapus ir pažeidžiamas žmogus jaustųsi laukiamas.
- Pasidalijimų metu nespauskite dalintis savo paslaptimis ar bet kuo, kas verstų jaustis nepatogiai.
- Naudokite tinkamą kalbą ir elgesį - pavyzdžiui, nerūkykite dalijimosi metu.
- Netinkamas interneto ir ypač socialinių tinklų naudojimas turi būti draudžiamas bet kokiomis aplinkybėmis.
- - Susilaikykite nuo bet kokio priekabiavimo, įskaitant seksualinį priekabiavimą - sekstingą [3], už kurį baudžiama pagal Prancūzijos įstatymus.
- Neverskite pasidalinti asmeniniais duomenimis (kontaktine informacija, socialinių tinklų profiliais).

Budrumas

- Jei norite išeiti už Taizé ribų, praneškite apie tai vienam iš brolių.
- Būtina pranešti apie bet kokį girtuokliavimą ar narkotikų vartojimą.


Footnotes

[1Teisėtas atstovas gali būti vienas iš tėvų (jei jis yra vienintelis tėvų teisių turėtojas), arba abu tėvai (jei tėvų teisės yra bendros), arba asmuo, kurį atitinkamos institucijos paskyrė teisėtu globėju.

[2Grupės vadovas yra suaugęs asmuo, kuris organizuoja jaunų žmonių atvykimą į Taizé ir yra atsakingas už juos viešnagės Taizé metu.

[3Sekstingas - tai angliškų žodžių „sex“ ir „texting“ junginys. Sekstingas - atvirai seksualaus turinio žinučių, apnuogintų ar nuogų kūnų nuotraukų, filmukų siuntimas, gavimas, ar persiuntimas naudojantis mobiliuoju telefonu, kompiuteriu ar kita skaitmenine priemone.