TAIZÉ

2020 m. Sekminės | Svarbiausi programos elementai

 
Šiame puslapyje skelbiame Sekminių savaitgaliui paruoštus vaizdo įrašus.

Penktadienis, gegužės 29 d.

20.30 val. brolio Alois sveikinimo žodis, po to vakarinės pamaldos


Šeštadienis, gegužės 30 d.

11.00 val. interaktyvus Biblijos įvadas

Biblijos ištrauka: Jn 7, 37-53

Paskutinę, iškilmingiausiąją šventės dieną Jėzus stovėjo ten ir šaukė: „Jei kas trokšta, teateina pas mane ir tegu geria. Kas mane tiki, – kaip Raštas sako, – iš jo vidaus plūs gyvojo vandens srovės“. Jis kalbėjo apie Dvasią, kurią turės gauti įtikėjusieji. Mat Šventoji Dvasia dar nebuvo nužengusi, nes Jėzus dar nebuvo pašlovintas. Išgirdę tuos žodžius, kai kurie žmonės sakė: „Jis iš tiesų pranašas!“ Kiti tvirtino: „Jis Mesijas!“ Dar kiti prieštaravo: „Nejaugi Mesijas būtų iš Galilėjos? Argi Raštas nesako, jog Mesijas ateis iš Dovydo palikuonių, iš Betliejaus miestelio, kur yra buvęs Dovydas?“ Taigi minioje kilo nesutarimas dėl jo asmens. Buvo tokių, kurie norėjo jį suimti, bet nė vienas nepakėlė prieš jį rankos. Taigi sargyba sugrįžo tuščiomis pas aukštuosius kunigus bei fariziejus, o tie klausė: „Kodėl neatvedėte?“ Sargybiniai atsiliepė: „Niekados žmogus nėra taip kalbėjęs!“ Fariziejai atsakė: „Gal jau ir jūs leidotės suvedžiojami? Ar tiki jį bent vienas iš vyresnybės ar fariziejų? Nebent tos prakeiktos padugnės, neišmanančios Įstatymo“. Tuomet prabilo vienas iš jų, Nikodemas, kuris pirmiau buvo aplankęs Jėzų: „Ar leidžia mūsų Įstatymas pasmerkti žmogų, jeigu jis pirmiau neištardytas ir nėra žinoma, ką jis padaręs?“ Tada jie atsiliepė: „Gal ir tu iš Galilėjos? Patyrinėk, ir pamatysi, kad joks pranašas nebuvo kilęs iš Galilėjos“. Ir taip jie išsivaikščiojo kas sau.

Klausimai grupelių susitikimams

  1. Ką patyriau per pastarąsias savaites?
  2. Ko „trokštu“ šiuo gyvenimo momentu?
  3. Ką norėčiau su šiuo troškuliu padaryti? Ką apie jį galvoju? Gal tai rodo kažką svarbaus mano dabartiniame gyvenime?

16.00 val. tiesiogiai: klausimai-atsakymai su vienu iš brolių

18.00 val. teminis seminaras

„Viešpats yra čia, o aš to nežinojau!“ Pažvelgti į savo pastarųjų keletos mėnesių gyvenimą, priimti tai ką jis duoda. Teminis susitikimas, kuriam vadovauja dvi šv. Andriejaus seserys.

21.30 val. vakarinių pamaldų tiesioginė transliacija iš Taizé


Sekmadienis, gegužės 31 d. | Sekminės

Ryte dalyvavimas vietos Eucharistijos šventime

Kviečiame visus dalyvauti parapijos ar kitų vietos bendruomenių rytinėse mišiose.

11.00 val. interaktyvus Biblijos įvadas

Biblijos ištrauka: Apaštalų darbai 2, 1-18


1 Atėjus Sekminių dienai, visi mokiniai buvo drauge vienoje vietoje.
2 Staiga iš dangaus pasigirdo ūžesys, tarsi pūstų smarkus vėjas. Jis pripildė visą namą, kur jie sėdėjo.
3 Jiems pasirodė tarsi ugnies liežuviai, kurie pasidaliję nusileido ant kiekvieno iš jų.
4 Visi pasidarė pilni Šventosios Dvasios ir pradėjo kalbėti kitomis kalbomis, kaip Dvasia jiems davė prabilti.
5 Jeruzalėje gyveno žydų ir pamaldžių žmonių iš visų tautų po dangumi.
6 Pasigirdus tam ūžesiui, subėgo daugybė žmonių. Jie didžiai nustebo, kiekvienas girdėdamas savo kalba juos kalbant.
7 Lyg nesavi ir nustėrę jie klausinėjo: „Argi va šitie kalbantys nėra galilėjiečiai?
8 Tai kaipgi mes kiekvienas juos girdime savo krašto kalba?!
9 Mes, partai, medai, elamiečiai, Mesopotamijos, Judėjos ir Kapadokijos, Ponto ir Azijos,
10 Frygijos ir Pamfilijos, Egipto bei Libijos pakraščio ties Kirėne gyventojai, ateiviai romėnai,
11 žydai ir prozelitai, kretiečiai ir arabai, – mes visi girdime juos skelbiant įstabius Dievo darbus mūsų kalbomis“.
12 Visi be galo stebėjosi ir nieko nesuprasdami klausinėjo: „Ką tai reiškia?“
13 O kiti šaipėsi: „Jie prisigėrę jauno vyno“.
14 Tada stojo Petras su Vienuolika ir pakėlęs balsą prabilo: „Jūs, judėjiečiai bei visi Jeruzalės gyventojai, tebūnie jums žinoma, – įsidėmėkite mano žodžius!
15 Šie vyrai nėra, kaip jūs manote, prisigėrę, – juk dabar vos trečia dienos valanda,
16 bet čia išsipildė pranašo Joelio pasakyti žodžiai:
17 Paskutinėmis dienomis, – sako Dievas, – aš kiekvienam kūnui išliesiu savosios Dvasios. Tuomet jūsų sūnūs ir jūsų dukterys pranašaus, jūsų jaunuoliai matys regėjimus, o jūsų seniai sapnuos sapnus.
18 Taip pat ir savo tarnams bei tarnaitėms tomis dienomis aš išliesiu savosios Dvasios, ir jie pranašaus.

Klausimai grupelių susitikimams

  1. Kur matau, kad Dievo galia pasireiškia mažesne ar didesne apimtimi?
  2. Ar per pastarąsias kelias savaites pastebėjau nuo mano besiskiriantį kitų žmonių požiūrį ir elgesį? Kurį iš šių elgesio būdų ar požiūrį galėčiau laikyti papildančiu manąjį?
  3. Brolis Timothée kalba apie naujo amžiaus ženklus. Ko tikiuosi iš visuomenės, kurioje gyvenu?

13.00 val. virtualaus choro vaizdo įrašas

54 jauni žmonės iš 40 šalių kartu gieda „Veni Sancte Spiritus“.

16.00 val. tiesiogiai: klausimai-atsakymai su vienu iš brolių

18.00 val. teminis seminaras

Kurti solidarumo saitus ten, kur kyla baimė. Interaktyvus teminis susitikimas su liudijimais iš Pietų Afrikos, Belgijos ir Prancūzijos.

21.30 val. vakarinių pamaldų tiesioginė transliacija iš Taizé

Atnaujinta: 2020 m. gegužės 30 d.