TAIZÉ

Piligriminė kelionė į Šventąją Žemę

Laiškai gauti iš Bažnyčių vadovų

 

Jo šventenybės Jeruzalės stačiatikių patriarcho Teofilio III laiškas

Jo šventenybė Jeruzalės patriarchas Teofilius III laimina visus jaunus žmones, besiruošiančius dalyvauti piligrimystėje į Šventąją Žemę, kurią organizuoja Taizé bendruomenė, bendradarbiaudama su ekumeniniu Tantūro institutu.

Atvykę į kraštą, kuriame Jėzus gyveno ir mokė, skelbė Dievo karalystę, buvo nukryžiuotas ir prisikėlė iš numirusių, turėsite galimybę prisiliesti prie krikščioniškojo tikėjimo ištakų.

Čia gyveno pirmieji prisikėlusio Kristaus liudininkai. Šventosios Žemės parapijos ir šeimos su džiaugsmu priims jus, siekiančius sustiprinti savo tikėjimą prisikėlusiu Viešpačiu. Per šį svetingumą ir dalijimąsi susipažinsite su seniausia Bažnyčia pasaulyje.

Tegul mūsų Viešpats ir gelbėtojas, Jėzus Kristus, būna su jumis, jums ruošiantis šiai piligrimystei.


Jeruzalės Lotynų patriarchato apaštalinio administratoriaus monsinjoro Pizzaballa laiškas

Brangus broli Alois,

man malonu girdėti apie jūsų planus 2022 m. gegužę leistis į piligrimystę Šventojoje Žemėje. Visas Lotynų patriarchatas džiaugiasi galėdamas jus priimti ir padėti sėkmingai įgyvendinti šią piligrimystę.

Mūsų parapijos ir šeimos mielai atvers jums duris. Svetingumas šioje pasaulio dalyje yra esminė tikrovė, apie kurią Biblija kartoja ne kartą. Todėl nesijaudinu, kad atsiras vietos visiems!

Atvykę su kitais jaunais žmonėmis iš Europos ir kitur, turėsite galimybę ne tik pažinti naujas vietas, bet ir žmones – gyvuosius Bažnyčios akmenis. Mūsų tikintiesiems tai bus puiki galimybė pažinti galimai kitokį tikinčiojo gyvenimą, ir tai taip pat jiems bus labai graži patirtis. Melsimės kartu ir ieškosime būdų, kaip šiandien būti Kristaus liudytojais, palaikant vieniems kitus.

Jūsų bendruomenės ekumeniškumas yra mums palaima ir galimybė per šį renginį tęsti bendrystės kelią su kitomis Bažnyčiomis.


Akkos, Haifos, Nazareto ir visos Galilėjos Melkito katalikų bažnyčios Galilėjos arkivyskupo monsinjoro Yousef Amer Matta laiškas

Brangus broli Alois ir Taizé draugai visame pasaulyje,
mieli Dievo vaikai,

buvau sujaudintas žinios apie artėjančią Europos ir kitų žemynų jaunimo piligriminę kelionę į Šventąją Žemę, kuri vyks 2022 m. gegužę.

Džiaugiamės galėdami jus priimti mūsų vyskupijoje. Mūsų parapijos yra atviros ir pasirengusios priimti jus į šeimas. Tai leis jums susipažinti su gyvaisiais Galilėjos akmenimis, kurie yra Jėzaus Kristaus, mūsų Išganytojo, mokinių, keliavusių per Galilėjos kaimus ir dariusių stebuklus, pasekėjai.

Jūs ne tik patirsite gyvojo Dievo žodžio galią, bet ir pažinsite jaunųjų krikščionių tikėjimą, kurie kasdien kovoja ir gyvena Gerąja Naujiena: Jėzus prisikėlė ir nugalėjo mirtį.

Taigi nebijokite, išdrįskite. Laukiame kada galėsime pasidalinti šia tikėjimo patirtimi su jumis.

Atnaujinta: 2021 m. kovo 5 d.