TAIZÉ

DVD „Lumen Christi“

Pakeliui į Velykas

 
Jėzuitas Gustavas Marteletas degė ta pačia aistra kaip Taizé broliai: pranešti mūsų laikų moterims ir vyrams apie prisikėlimo prasmę. Taigi 1996 m., brolių kvietimu, jis nuvyko į Taizé, vietą, kurią žinojo nuo 1940-ųjų. Jis entuziastingai priėmė pasiūlymą dalyvauti dokumentiniame filme apie prisikėlimą.

Tėvas Marteletas mirė 2014 m. Brolis Roger, kuris taip pat pasirodo šiame filme, į dangų iškeliavo 2005 metais. Kiti filme matomi broliai nuo to laiko senstelėjo ir žilstelėjo. Tuo tarpu filmas išlieka jaunas, alsuoja gaiva, todėl siūlome keletą jo ištraukų per gavėnią. Paskutinė ištrauka šioje svetainėje pasirodys savaitę po Velykų. Nedaugelis mokėjo kalbėti apie prisikėlimą su tėvo Gustavo Marteleto jėga ir dvasiniu intelektu. Jo žodžius dar labiau paryškina aplinka: gražios Didžiosios savaitės Taizé giesmės, liturgija, tūkstančių jaunų žmonių prasmės paieškos.

DVD filmą galima užsisakyti internetinėje pardavimo svetainėje, su tėvo Marteleto žodžių transkripcija (prancūzų kalba arba vertimu į anglų kalbą).

Norintieji gavėnios ir Velykų metu gali jį panaudoti nuomonių apsikeitimams parapijose, kapelionatuose, pasidalijimų grupelėse.

Šio DVD filmo ištraukos su žodžių transkripcija bus paskelbtos prancūzų ir anglų kalbomis.


Pirmoji ištrauka | Kaip mylėti kitus, jei nežinai, kad jie amžini?

Taizé - Lumen Christi Ištrauka 1Taize on Vimeo.


Antroji ištrauka | Neužbaigtas kūrinys

Taizé - Lumen Christi Extrait 2 from Taize on Vimeo.


Atnaujinta: 2021 m. kovo 5 d.