TAIZÉ

Atvykti su 15-17 metų jaunimu

 

• Jei atvykstate su grupe, pirmiausia perskaitykite puslapį Atvykti į Taizé su jaunimo grupe.
• Toliau pateikta papildoma informacija skirta grupių, kuriose yra 15-17 metų nepilnamečių, vadovams.
• Vaikai iki 14 metų gali dalyvauti Susitikimai tėvams su vaikais tik lydimi savo tėvų.

Tėvų sutikimas

Nepilnamečiai privalo turėti tėvų arba teisėto globėjo užpildytą sutikimą dėl nepilnamečio dalyvavimo susitikimuose Taizé. Šioje formoje nurodomas vadovas, kuriam patikima teisinė atsakomybė už nepilnamečius susitikimo metu ir kuris prireikus priima sprendimą dėl galimo medicininio gydymo. Galite naudoti pavyzdinę formą arba susikurti alternatyvią savo grupei. Pasitikrinkite, ar nepilnamečiams reikalingas leidimas išvykti iš šalies.

Lydintieji ir kontaktiniai asmenys

Jei atsivežate 15-17 metų jaunimą, tuomet jūsų grupėje turi būti vienas kontaktinis asmuo 7 jauniems žmonėms (pageidautina nuo 20 iki 35 metų, jei neįmanoma – tuomet virš 35 metų), padedantis vesti dienos veiklą. Kontaktiniai asmenys yra atsakingi už jaunimo dalyvavimą jiems skirtuose susitikimuose ir padeda vesti pokalbius grupelėse sudarytose iš maždaug dešimties jaunuolių, atvykusių su įvairiomis grupėmis iš skirtingų šalių. Savo registracijos formoje pridėkite šiuos kontaktinius asmenis kaip 15-17 metų jaunimo programos dalyvius. Suaugusieji kontaktiniai asmenys 15-17 metų jaunimui apgyvendinami jaunimo zonoje ir kartu su jais maitinasi. Savo pageidavimu, jie gali mokėti įnašą pagal jaunimui taikomą dydį.

Užtikrinkite, kad visi jūsų grupės 15-17 metų jaunimo kontaktiniai asmenys dalyvautų sekmadienio vakare vykusiančiame susitikime (laikas ir vieta bus nurodyti jums atvykus). Jame bus pateikta svarbi informacija susijusi su grupelių, kurias jie ves, saugumu.

Kaip grupės vadovas, turite būti ypač budrus dėl jaunesnių nei 18 metų amžiaus jaunimo, už kurį atsakote, saugumą. Įsitikinkite, kad jie nepalieka Taizé susitikimų vietos.

Išsiaiškinkite kokie yra jūsų šalies teisiniai reikalavimai tiems, kurie dirba su nepilnamečiais. Atsivežkite reikiamus dokumentus (pvz. teistumo nebuvimo faktą patvirtinančias pažymas) į Taizé, kad jie galėtų būtų parodyti, skiriant 15-17 metų jaunimo kontaktinius asmenis.

Apgyvendinimas

Pagal Prancūzijoje galiojančią saugumo tvarką nepilnamečius apgyvendiname atskirai nuo suaugusiųjų. Kad jaunuoliai gerai elgtųsi ir ilsėtųsi naktį, kai kurie jūsų grupės vadovai turėtų būti apgyvendinti netoliese. Šie prižiūrėtojai dažnu atveju yra ir 15-17 metų jaunimo programos kontaktiniai asmenys.

Su asmens apsauga susiję patarimai

- Ką turėtumėt daryti, jei jaunesnis nei 18 metų asmuo jums patiki jautrią informaciją, kad buvo užpuolimo auka (Taizé, mokykloje, ar kur kitur)?

Žinokite čia pateiktas procedūras: Pranešti apie įvykį, ir jas taikykite. Visų pirma:
• Užjaučiamai išklausykite;
• Išlikite ramūs;
• Neuždavinėkite pernelyg įkyrių ar tiriamųjų klausimų;
• Aiškiai pasakykite, kad negalite to nutylėti;
• Pasakykite tik tiems, kuriems reikia žinoti;
• Žinokite, kad turite informuoti asmenis, teisiškai atsakingus už jaunuolį, taip pat organizacijos, su kuria jis atvyko į Taizé, vadovus (parapiją, mokyklą ir pan.).

- Kaip turi būti elgiamasi Taizé, nusikalstamos veikos, susijusios su nepilnamečiu, atveju?

Dėl bet kokios nusikalstamos veikos bendruomenė kreipiasi į valstybės institucijas.
Taip pat perskaitykite puslapius Sveikatos klausimai ir Asmens apsauga.

Atnaujinta: 2024 m. kovo 30 d.