TAIZÉ

Popiežius Benediktas XVI kalba apie brolį Roger

„Dvasiškai išgyventas ekumenizmas“

 

2005 m. rugpjūčio 17 d., trečiadienį, Kastelgandolfe vykusios bendrosios audiencijos pabaigoje popiežius kalbėjo apie brolio Roger mirtį:

Šį rytą gavau labai liūdną ir tragišką žinią.

Vakar per vakarines pamaldas peiliu buvo mirtinai sužalotas, tikriausiai pakrikusios psichikos moters, mūsų mylimas brolis Roger Schutz, Taizé bendruomenės įkūrėjas.

Ši žinia mane ypač pribloškė, nes kaip tik vakar gavau labai jaudinantį ir labai šiltą brolio Roger laišką. Jame jis rašė, kad iš širdies gilumos nori man pasakyti, jog „mes esame bendrystėje su jumis asmeniškai ir su visais susirinkusiais Kelne“.

Toliau jis rašė, kad dėl savo sveikatos būklės, deja, negalės pats atvykti į Kelną, bet kartu su broliais dalyvaus ten dvasiškai.

Laiško pabaigoje jis rašė, kad tikisi kuo greičiau atvykti į Romą susitikti su manimi ir pasakyti, jog „Taizé bendruomenė nori eiti bendrystėje su Šventuoju Tėvu“. O savo ranka dar prirašė: „Šventasis Tėve, užtikrinu dėl savo gilios bendrystės jausmų“.

Šią liūdesio akimirką tegalime pavesti Viešpaties gerumui jo ištikimojo tarno sielą. Mes žinome, kad iš liūdesio, kaip girdėjome psalmėje, atgims džiaugsmas.

Brolis Roger yra amžinojo gerumo, amžinosios meilės rankose; jis pasiekė amžinąjį džiaugsmą. Jis mus kviečia ir ragina būti ištikimais darbininkais Viešpaties vynuogyne net liūdnomis aplinkybėmis, įsitikinus, kad Viešpats mus lydi ir suteiks mums savo džiaugsmą.

Kalba, pasakyta penktadienį, 2005 m. rugpjūčio 19 d., įvairių krikščioniškųjų konfesijų atstovams Kelne, Vokietijoje, Pasaulio jaunimo dienų metu:

... Šiame kontekste norėčiau prisiminti didįjį vienybės pradininką, brolį Roger Schutz, kuris taip tragiškai buvo išplėštas iš gyvenimo. Nuo seno pažinojau jį asmeniškai, mus siejo nuoširdžios draugystės ryšiai.

Jis dažnai mane aplankydavo ir, kaip jau sakiau Romoje, jo nužudymo dieną gavau jo laišką, kuris sujaudino mano širdį, nes jame jis pabrėžė atsidavimą mano keliui ir pareiškė man norįs apsilankyti pas mane. Dabar jis mus lanko ir mums kalba iš aukštybių. Manau, kad turime jo klausyti, širdimi klausyti jo dvasiškai išgyvento ekumenizmo ir leistis jo liudijimo vedami link vidiniu tapusio ir sudvasinto ekumenizmo...

2006 m. rugpjūčio 16 d., trečiadienį, Kastelgandolfe vykusios bendrosios audiencijos metu popiežius Benediktas XVI brolio Roger mirties metines paminėjo, tardamas šiuos žodžius:

Baigdamas norėčiau ypač prisiminti Taizé bendruomenės įkūrėją brolį Roger, kuris lygiai prieš metus buvo nužudytas vakaro pamaldų metu. Jo krikščioniškojo tikėjimo ir ekumeninio dialogo liudijimas buvo ir bus neįkainojama pamoka ištisoms jaunimo kartoms. Melskime Dievą, kad jo gyvenimo auka padėtų puoselėti taiką ir solidarumą visiems, kuriems rūpi žmonijos ateitis.

Atnaujinta: 2008 m. birželio 25 d.