TAIZÉ

Brālis Aloīzs, Tezē priors

 
Brālis Aloīzs (Alois Löser) ir dzimis 1954.gada 11.jūnijā Bavārijā un vēlāk pārcēlies uz dzīvi Štutgartē. Viņa vecāki ir dzimuši un uzauguši Studentenlandē, reģionā, kas tolaik bija daļa no Čehoslovākijas. Lai gan viņš ir vācu izcelsmes, Brāzlis Aloīzs ir Francijas pilsonis no 1984.gada un viņš ir Romas katolis.
JPEG - 20.1 ko

Pēc dažiem ceļojumiem uz Tezē 1970.gada sākumā, viņš palika Tezēuz gadu kā brīvprātīgais, piedaloties jauniešu uzņemšanā 1973.-1974.gadā. Viņš pievienojās kopienai 1974.gadā. Iesākumā viņš piedalījās teoloģiskās un garīgās programmās, kas paredzētas jaunajiem brāļiem un deva savu mūža solījumu 1978.gada 6.augustā. Kopš tā laika viņš dzīvo Tezē.

Kā brālis, vinš ir veltījis daudz laika, lai ieklausītos un pavadītu laiku kopā ar jauniešiem.

JPEG - 21.2 ko

Pirms Berlīnes mūra krišanas brālis Aloīzs piedlījās daudzos ceļojumos uz Centrāleiropu, lai atbalstītu turienes kristiešus, kas tolaik atradās zem komunistu režīma.

Gadu gaitā viņš ir koordinējis daudz starptautisko tikšanos organizēšanu gan Tezē, gan Eiropas kontinenta lielākajās pilsētās.

Būdams ļoti ieinteresēts mūzikā un liturģijā, viņš sagatavoja jaunu grāmatu par kopienas lūgšanu - "Lūgšana katrai dienai". Viņš arī ir sarakstījis vairākas Tezē dziesmas.

Saskaņā ar Kopienas noteikumiem, kuri paredz, ka kopienas priors nozīmē savu sekotāju, brālis Rožē norādījā brāļa Aloīza vārdu brāļu konsīlijam 1988.gada janvārī. Savu izvēli viņš patiesībā jau bija izdarījis no 1978.gada. Būdams noguris un ļoti vecs, brālis Rožē 2005.gada janvārī paziņoja kopienai, ka brālis Aloīzs sāks veikt savus pienākumus turpmākā gada laikā.


Brālis Aloīzs kļuva par Tezē kopienas prioru pēc brāļa Rožē nāves 2005.gada 16.augustā.

Priora pienākums ir virzīt uz priekšu kopienas kustību un radīt vienotību un sadraudzību starp brāļiem. "Kad brālis Rožē ilgu laiku atpakaļ man lūdza sagatavoties uzņemties atbildību par kopienu pēc viņa, man netika dots daudz norāžu; viņš man nepateica, kādā veidā šie pienākumi būtu jāveic, tomēr viņš man atstāja šos vārdus: Prioram, tāpat kā brāļiem, iejūtība, žēlastības gars un nebeidzama labestība, kas nāk no sirds, ir neaizvietojamas dāvanas."

Brālis Aloīzs pilda savu misiju Tezē un arī apmeklē brāļus, kas dzīvo mazās grupās Brazīlijā, Bangladešā, Korejā, Senegālā un Kenijā: “Aptveni divdesmit no mūsu brāļiem dzīvo mazās kopienās citos kontinentos. Tādā veidā mēs vēlamies būt tuvāki nabagajiem un uzcelt tiltus starp dažādām kultūrām.”

JPEG - 31.4 ko
Gomā, Ziemeļkivu, 2012.gadā.

Kopā ar kopienas brāļiem brālis Aloīzs turpina "uzticības svētceļojumu", ko brālis Rožē aizsāka pirms vairāk nekā 30 gadiem. Šis svētceļojums lielā mērā sastāv no Eiropas tikšanās, kas katru gadu tiek noturēta kādā no lielajām Eiropas pilsētām; kopā ar tikšanos, kas tiek rīkotas vai nu Āzijā, Āfrikā vai Latīņamerikā: “Turpinot uzticības svētceļojumu uz zemes, kas saved kopā jauniešus no daudzām valstīm, mēs saprotam šo patiesību daudz dziļāk: visi cilvēki ir vienoti vienā ģimenē un Dievs mīt katrā cilvēkā, bez izņēmuma.”

Lai palīdzētu jauniešiem labāk saprast savu ticību, viņš ir publicējis divas grāmatas. Grāmatā "Oser croire" (Uzdrošinies ticēt), viņš izskaidro Kristīgās ticības pamatus, sniedzot komentāru par katra gada lielākajiem kristīgajiem svētkiem. Savukārt grāmata "Pélerins de confiance" (Ticības svētceļnieki) cita starpā balstās uz ikgadējām vēstulēm, ko viņš ir rakstījis jauniešiem no 2006.gada. “Ja tikai vairāk jauno cilvēku spētu labāk saprast šo: ticība vispirms nav pieturēšanās pie noteiktām patiesībām, bet gan personiskas attiecības ar Dievu. Mūsu ticības centrā ir Augšāmceltais, vienmēr klātesošs starp mums, Viņš ir personīga mīlestības un uzticības saikne ar katru cilvēku.”


JPEG - 16.9 ko
Romā ar Pāvestu Francisku, 2013.gadā.

Citu brāļu pavadībā brālis Aloīzs regulāri apmeklē Baznīcu līderus: katru gadu viņu uzņēma Pāvests Benedikts; vairākas reizes viņs devās apciemot Pareizticīgo Patriarhus Bartolomeju no Konstantinopoles un Kirilu no Maskavas; viņš apciemoja Pasaules Baznīcu padomi un arī Kenterberijas arhibīskapu, Anglikāņu baznīcas galvu.

JPEG - 18.6 ko
Stambulā ar Konstantinopoles patriarhu Batolomeju.

“Ar šīm vizītēm es vēlos parādīt, ka kopā ar brāļiem mēs negurstoši meklējam sadraudzību kristiešu starpā. Tezē kopienā mēs vēlamies padarīt redzamāku to sadraudzību, kas, caur Kristu, jau pastāv visu to cilvēku starpā, kas ir kristīti.”

JPEG - 20.8 ko
Maskavā ar Patriarhu Kirilu, 2011.gada Lieldienās.

JPEG - 27.5 ko
Kenterberijā, ar Athibīskapu Džastinu Velbiju, 2013.gadā.
©Picture Partnership/Lambeth Palace
informācija pēdējo reizi atjaunota: 2013.gada 15.septembris