TAIZÉ

Strasbūrā

30,000 jauniešu no Eiropas padara “lielo draudzības kopienu” redzamu

 

Tezē Strasbūrā:
30,000 jauniešu no Eiropas padara
“lielo draudzības kopienu” redzamu

28.decembrī 20 000 jauniešu no visas Eiropas un citiem kontinentiem ieradīsies Strasbūrā uz 36. Uzticības svētceļojuma, ko rīko Tezē kopiena, posmu. Starp tiem būs vairāk nekā 4500 poļu, 2600 ukraiņu, 1400 itāļu, 1200 horvātu un 1000 baltkrievu.... Kopā ar citiem no Elzasas un Vācijas Ortenau reģiona pavisam būs 30 000 jauniešu, kas „meklē redzamu sadraudzību starp visiem, kas mīl Kristu.

Caur „Četriem priekšlikumiem 2014.gadam”, ko tie saņems ierodoties Strasbūrā, Tezē priors brālis Aloīzs, tiem jautā: „Tie, kas mīl Kristu visā pasaulē, kopā veido lielu draudzības kopienu. Tiem ir jādod savs ieguldījums cilvēces ievainojumu dziedināšanā: bez vēlēšanās sevi uzspiest, viņi var veicināt solidaritātes globalizāciju, kas neatstumj nevienu tautu un nevienu personu.”

Katru rītu šie jaunieši pulcēsies kopā vairāk kā simts draudzēs abās Reinas pusēs Francijā un Vācijā, uz kopīgas lūgšanas un dalīšanās brīdi. 29.un 30.decembra pēcpusdienā tikšanās programma piedāvā izvēli starp divdesmit dažādu semināru tēmām, piemēram, „Krīze, bezdarbs, nenoteiktība darbā... vai mums vajag ieviest jaunu ekonomikas modeli?”, „Taisnīgums un cilvēktiesības: personiskas pārdomas par grūtībām esot kristietim.”, „Ekumēniskais dialogs: miermīlīgi pastāvēt līdzās vai ļaut, lai satikšanās ar citiem mūs pārveido?”, „Vai mums ir vajadzīga Baznīca? Bībeles pārdomas par Kristus brālību?”, „Eiropa – migrācijas zeme: kā mēs varam labāk sadzīvot kopā?”.

Tikšanās laikā dalībnieki katru pēcpusdienu un vakaru pulcēsies uz kopīgu lūgšanu. Šīs lūgšanas vienlaicīgi notiks trijās hallēs Wacken (Strasbūras izstāžu centrā), Katedrālē un Sv.Pētera protestantu baznīcā. Brāļa Aloīza pārdomas tikšanās laikā tiks publicētas šajā sadaļā:
Brāļa Aloīza pārdomas

Detalizēta tikšanās programma ir pieejama:

Brāļa Aloīza „Četri priekšlikumi” jauniešiem un baznīcu draudžu vadītāju „meklējot redzamu sadraudzību starp visiem, kas mīl Kristu” tiks publicētas Tezē mājas lapā 26.decembrī.

Ir saņemtas vairākas atbalsta vēstules Tezē kopienai un tikšanās dalībniekiem. Citas vēstules vēl tiek gaidītas, īpaši no Pareizticīgo baznīcām. Šīs vēstules drīzumā tiks publicētas Tezē mājas lapā. Šeit ir daži izvilkumi no tām:

No pāvesta Franciska: Roma ar prieku atceras Jūsu Eiropas tikšanos pagājušajā gadā, īpaši skaisto lūgšanu, kas kopā pulcināja tūkstošiem jaunieši Sv.Pētera laukumā kopā ar Pāvestu Benediktu XVI. Pāvesti rēķinās ar Jums, lai caur Jūsu ticību un liecību, miera un Evaņģēlija sadraudzības gars atspīd pār Jūsu vienaudžiem.

Pasaules Luterāņu federācijas ģenerālsekretārs mācītājs Mārtins Junge (Martin Junge): Kāda priecīga satikšanās, jo nākamajās dienās ejot un runājot, lūdzot un dziedot kopā, jūs ceļojat tuvāk pretim jaunai solidaritātei. Mēs jums vēlam, ceļojuma garā, kas ved pretim taisnīgākai un miera pilnai pasaulei, svētīgu Eiropas tikšanos Strasbūrā.

Apvienoto Nāciju Organizācijas ģenerālsekretārs Bans Kimūns (Ban Ki Moon): Tehnoloģija ir globalizējusi komunikāciju. Šobrīd mums ir nepieciešams globalizēt līdzjūtību un pilsonību. Pasaulē, kas ir tik ļoti savienota, mums ir jābūt vienotākiem. Mūsu likteņi ir aizvien vairāk savīti kopā, tādēļ mums ir jātiecas uz vēl ciešāku un plašāku sadarbību. Tā ir mūsu laika loģika. Es rēķinos ar Jūsu palīdzību, palīdzot mums virzīt uz priekšu mūsu mērķus – mieru, attīstību un cilvēktiesības.

Eiropadomes prezidents Hermans van Rompejs (Herman van Rompuy): Stāvēt pāri tam, kas mūs sadala, samierināt visus kristiešus vienā Baznīcā ir Jūsu šī gada tikšanās tēma. Tēma, kas, skatoties plašākā perspektīvā, ir vienotība un dažādība, es par teiktu, vienotība caur dažādību. Tēma, ko Eiropas Savienība ir izvēlējusies par savu moto, jo tā ir Eiropas projekta veidošanas un attīstības sirdī.

Šajā Tezē mājas lapas sadaļā ikdienu tiks publicēti jaunumi no tikšanās caur jauniešu liecībām:
article 16197

Fotogrāfijas:

Eiropas tikšanās preses centrs būs atvērts no 27.decembra līdz 1.janvārim no 10.00 līdz 17.00 Wacken 21.hallē.
Press accreditation:.

Tel. : 0033 (0) 6 38 03 36 56 ; 0033 (0)6 60 76 70 09
Fax : 0033 (0) 972 22 18 74

media taize.fr
www.taize.fr

informācija pēdējo reizi atjaunota: 2013.gada 22.decembris