TAIZÉ

2016. gada Eiropas jauniešu tikšanās – Rīgā

 

Uzticības svētceļojums ved uz Rīgu

2015. gada 30. decembrī Valensijā brālis Aloīzs paziņoja::

No 2016. gada 28. decembra līdz 2017. gada 1. janvārim notiks 39. Eiropas jauniešu tikšanās. Mēs tiksimies otrā Eiropas malā. Šajās dienās mēs esam dienvidos, bet nākamgad dosimies uz ziemeļiem. Šajās dienās esam Vidusjūras krastā, bet nākamgad dosimies uz Baltijas jūras piekrasti – uz valsti, kurā Eiropas jauniešu tikšanās vēl nekad nav notikusi, uz Latviju, uz Rīgu.

Tajā pašā dienā Rīgas un Latvijas luterāņu arhibīskaps Jānis Vanags atcerējās braucienus uz Tezē pirms 25 gadiem:

Tezē mūs laipni uzņēma 90. gados, kad beidzot varējām izceļot ārpus valsts robežām, taču mums trūka tam nepieciešamo līdzekļu. Tagad ar prieku vēlamies uzņemt jūs savās mājās.

Lūk, kā uz šo ziņu reaģēja divi Latvijas jaunieši!

Artūrs

Uzzinot, ka nākamā Eiropas jauniešu tikšanās notiks Rīgā, nevarēju vien beigt smaidīt. Tezē esmu bijis tikai vienreiz, un tas, ka Tezē brāļi brauks uz Rīgu, ir milzīga dāvana, par kuru esmu ļoti pateicīgs. Man vienmēr patikusi Tezē lūgšanu kontemplatīvā noskaņa, sajūta, kas rodas, kad cilvēki kopīgi lūdzas ar dziesmām un klusumā. Ceru, ka šī tikšanās visiem tās dalībniekiem nesīs mieru un gaismu. Tiekamies Rīgā!

Ilze

Ceru, ka gan daudzie uzdevumi, kurus veiksim, gatavojoties šai tikšanās reizei, gan tie jaunie cilvēki, kurus sastapsim un uzņemsim, palīdzēs mums apzināti – un varbūt arī neapzināti – atvērties, lai ļautu Dievam būt vairāk klātesošam mūsu ikdienas dzīvē. Un, protams, ceru, ka, par spīti robežām, kas šķir dažādas valstis un konfesijas, tikšanās laikā jaunieši spēs patiesi sastapt cits citu.


Stiprināt paļāvību uz Dievu kopā ar dažādu baznīcu kristiešiem

Šī būs pirmā Eiropas jauniešu tikšanās, kuru Tezē kopiena organizē Baltijas jūras krastā. Rīga ir pilsēta, kurā valda sena luterticības tradīcija, taču vienlaikus te pastāv arī dziļa saikne starp dažādām kristīgajām konfesijām. Ielūguma vēstuli kopīgi parakstījušas Romas katoļu, pareizticīgo, luterāņu un baptistu baznīcas:

PDF - 309.5 ko

Pirmo reizi Eiropas jauniešu tikšanās notiks pilsētā, kur daudzi vietējie kristieši ir pareizticīgie.


Kopā ar jauniešiem atmodināt entuziasmu par Eiropu

Par spīti krīzēm, kuras piedzīvo Eiropa, ceram, ka tikšanās Rīgā būs cerības zīme. Daudzie jaunieši, kas sapulcēsies Rīgā no Austrumiem un Rietumiem, kā arī no citiem kontinentiem, būs spēcīgs iedvesmas avots visiem, kas cenšas veidot atvērtu un iekļaujošu Eiropu.


Rīgas katoļu un luterāņu arhibīskapu sveiciens Valensijā

Lai būtu klāt brīdī, kad brālis Aloīzs Valensijā izsludina nākamās tikšanās norises vietu, no Latvijas uz Spāniju devās ekumēniska delegācija, un jauniešus uzrunāja Latvijas katoļu un luterāņu arhibīskapi.:

Luterāņu arhibīskapa Jāņa Vanaga uzruna

Dārgais brāli Aloīz, brāļi, māsas, draugi! Latvijas kristiešiem tas ir brīnumains un prieka pilns notikums – piedzīvot brīdi, kad mūsu mīļā pilsēta Rīga tiek pasludināta par nākamās Tezē Eiropas jauniešu tikšanās norises vietu! 2014. gadā Rīga bija Eiropas kultūras galvaspilsēta, un mēs ar to lepojāmies. 2016. gadā Rīga izvēlēta par Eiropas “Tezē galvaspilsētu”, un tas mūs pilda ar pazemību un priekpilnām gaidām. Kopā ar manu brāli un draugu arhibīskapu Zbigņevu man ir tas gods Latvijas Romas katoļu un luterāņu baznīcu vārdā uzaicināt jūs un jūsu draugus uz Latviju!

Katoļu arhibīskapa Zbigņeva Stankeviča uzruna

Mēs jūs uzaicinām arī pareizticīgo un baptistu kopienu vārdā. Rīga jūs gaida ar bagātu vēsturisko mantojumu, skaistām baznīcām un ļoti sirsnīgām ekumeniskajām attiecībām. Ja paveiksies, jums būs arī iespēja piedzīvot īstu ziemu. Mēs aicinām jūs draudzībā un viesmīlībā un sagaidām, ka mūs bagātinās jūsu tradīcijas un pieredze. Jūsu slāpes pēc Dieva, jūsu atvērtība uzticības svētceļojumam kalpos par tik ļoti nepieciešamo iedvesmu daudziem Latvijas ļaudīm. Viņi vēlas dalīties ar jums mīlestībā uz mūsu Kungu Jēzu. Tezē piedāvā visskaistāko veidu, kā to izdarīt, lai nestu vislielāko godu Dievam. Tāpēc ar prieku saku – tiekamies nākamgad Rīgā!

informācija pēdējo reizi atjaunota: 2016.gada 14.marts