TAIZÉ

Par Tezē

Kopiena šodien

 

Šobrīd Tezē Kopienā ir vairāk kā simts brāļu, kas nāk no trīsdesmit dažādām nācijām. Tur ir gan katoļi, gan arī protestanti. Kopiena savā būtībā ir “kopienas alegorija”, kas vēlas, lai tās dzīve būtu zīme iespējamam mieram starp sašķeltajiem kristiešiem un tautām.

Brāļi pelna iztiku tikai un vienīgi ar savu darbu. Viņi nepieņem ziedojumus, ne arī privātos mantojumus; kopiena sevi ziedo visnabadzīgākajiem.

Daži no brāļiem dzīvo pasaules nelabvēlīgākajās vietās, lai liecinātu par mieru cieši līdzās tiem, kas cieš. Nelielās brāļu grupas Āzijā, Āfrikā un Dienvidamerikā dzīvo tajos pašos sadzīves apstākļus kā cilvēki ap viņiem. Viņi cenšas būt mīlestības klātbūtne nabadzīgajiem, ielu bērniem, cietumniekiem, pamestajiem un izjukušu attiecību dēļ ievainotajiem.

Ar katru gadu palielinās to jauniešu skaits, kuri apmeklē Tezē. Iknedēļas tikšanās reizēs ir pārstāvēts katrs kontinents. Sv. Andreja katoļu kopienas māsas (šī starptautiskā kopiena dibināta pirms septiņiem gadsimtiem), poļu Ursuline māsas un Sv. Vincenta de Paula māsas sniedz palīdzīgu roku jauniešu uzņemšanā.

Tezē apmeklē arī baznīcas līderi. Kopiena ir uzņēmusi gan Pāvestu Jāni Pāvilu II, gan trīs Kanterberijas arhibīskapus, pareizticīgo metropolītus, gan četrpadsmit luterāņu bīskapus no Zviedrijas, gan arī neskaitāmus mācītājus no visas pasaules.

Sākot ar 1962. gadu, brāļi un jaunieši no Tezē lielā piesardzībā devās misijās uz Austrumeiropas valstīm, lai būtu ar tiem, kuri bija ieslodzīti savas valsts robežās.

JPEG - 112.4 ko

Brālis Rožē nomira 2005. gada 16. augustā 90 gadu vecumā. Viņu nogalināja vakara lūgšanu laikā. Kopš tā laika par klostera kopienas priekšnieku kalpo brālis Aloizs, kopienas priors, kuru brālis Rožē jau iepriekš bija izvēlējies par savu sekotāju.

informācija pēdējo reizi atjaunota: 2009.gada 15.janvāris