TAIZÉ

Riga 2016 [lv]

Nākamā Eiropas jauniešu tikšanās notiks Rīgas pilsētā un tās apkārtnē (Latvijā) no 2016.gada 28.decembra līdz 2017.gada 1.janvārim. Tas būs jauns solis "uzticības svētceļojumā uz zemes", kuru brālis Rožē aizsāka pagājušā gadsimta 70ajos gados.

Tā būs pirmā reize, kad Eiropas tikšanās tiks rīkota kādā no Baltijas valstīm. Rīga ir pilsēta, kurā valda sena luterticības tradīcija. Taču vienlaikus te pastāv arī dziļa saikne starp dažādām konfesijām piederīgajiem kristiešiem. Romas katoļu baznīcas, Pareizicīgo baznīcas, Evaņģēliski Luteriskās baznīcas un Baptistu baznīcas vadītāji kopīgi ir pasrakstījuši vēstuli, aicinot Tezē kopienu organizēt Eiropas tikšanos savā pilsētā. Pirmo reizi Eiropas jauniešu tikšanās notiks pilsētā, kur daudzi vietējie kristieši ir pareizticīgie.