TAIZÉ

Bāzelē 2017

Nākošā jauniešu Eiropas tikšanās notiks Bāzelē (Šveicē) un tās apkārtnē no 2017. gada 28. decembra līdz 2018. gada 1. janvārim. Tūkstošiem jauniešu pulcēsies jaunā "Uzticības svētceļojums uz Zemes" posmā, ko brālis Rožē aizsāka 70-to gadu beigās.

Šī būs pirmā Tezē kopienas organizētā Eiropas tikšanās, kas vienlaicīgi notiks trijās valstīs – Šveicē, Vācijā un Francijā. Bāzeles reģionā dzīvojošie cilvēki ir pieraduši šķērsot robežas. Pilsēta ir atvērta dažādībai. Bāzele uzņēma katoļu baznīcas padomi un bija protestantu reformācijas centrs. Tur filozofs Nīče, "Dieva nāve" autors, pasniedza lekcijas. Tajā pašā laikā, vairāki evaņģelizācijas liecinieki devas no Bāzeles uz citiem kontinentiem.

Šodien, šī reģiona cilvēki priecājas visa to dažādībā - lai atvērtu viņu durvis un sirdis!