TAIZÉ

Došanās uz Tezē

Došanās uz Tezē var palīdzēt pakāpties soli atpakaļ no ikdienas dzīves, lai satiktu visdažādākos cilvēkus un padomātu par savu apņemšanos kalpot Baznīcai un sabiedrībai.

Paliekot Tezē, visi dalībnieki pievienojas kopienas ikdienas dzīvei un seko katras dienas programmai. Lūdzu izlasiet praktisko informāciju par šī gada tikšanās un to datumiem. Neaizmirstiet jau laikus reģistrēties!

"Redzēt tik daudz jauniešu vienkopus visā to dažādībā ir kā svētki. Tas mums dod lielu cerību, ka cilvēcei ir iespējams dzīvot kopā mierā."


Bālis Aloīzs tikšanās laikā Izglīšanas baznīcā