TAIZÉ

Prāgā 2014

Nākamā Eiropas tikšanās notiks Prāgā 2014.gada 29.decembra līdz 2015.gada 2.janvārim. Tezē kopiena gatavojas šai tikšanās pēc Čehijas bīskapu konferences un Čehijas baznīcu padomes ielūguma. Tā pulcēs vienkopus vairākus tūkstošus jauniešu nākamajam posmam „uzticības svētceļojumā uz zemes”, ko 1970to gadu beigās aizsācis brālis Rožē.

Jauniešus no visas Eiropas un tālākām zemēs uzņems vietējie iedzīvotāji un draudzes no visa reģiona.

Pašā Eiropas sirdī, pilsēta ar tūktošiem torņu un smaiļu vēl joprojām saved kopā tautas un cilvēkus no dāžādiem horizontiem, piedāvājot tiem siltu viesmīlību caur tās kultūras bagātībām un tās garīgo mantojumu.