TAIZÉ

Overdenking door broeder Alois

Wanneer we delen, geeft God ons levensvreugde

 
Zaterdag 16 mei 2015

Elke keer dat wij als broeders Taizé verlaten, zijn we bij thuiskomst weer verrast door hoe vol de kerk is, zoals ook nu in de dagen van Hemelvaart.


Deze week waren een aantal van mijn broeders en ik in Rome, waar de algemene vergadering van Caritas Internationaal werd gehouden. Delegaties uit 138 landen waren aanwezig. Ze hadden ons gevraagd om voor elke dag een gebedsviering voor te bereiden, vieringen zoals we die hier in Taizé houden.

We namen deel aan hun bezinningen en gesprekken. Met hen samen verheugden we ons over hoe paus Franciscus ons uitnodigt een kerk te zijn die arm is voor de armen. Wanneer we delen, geeft God ons levensvreugde.

Zij allen zetten zich in om in hun verschillende landen solidariteit te uiten met de armen. Het was indrukwekkend om zulke toegewijde mensen uit de hele wereld te zien. We hoorden ingrijpende getuigenissen uit Nepal, Palestina, Zuid-Soedan en veel andere landen.

Een van de toespraken die me raakte was die van een vrouw uit Syrië, Dana. Ze benadrukte dat materiële hulp belangrijk is in die situatie, die zo hopeloos lijkt. Tegelijk legde ze de nadruk op solidariteit die in ons hart leeft.


Jullie weten misschien dat we een week geleden in Taizé een actie gestart zijn, om hulp te bieden aan een vluchtelingenkamp in Jordanië. Hier wachten duizenden Syriërs op een toekomst. Wie wil, kan een bijdrage geven. We zullen ook twee jongeren sturen om een jaar in dat kamp te wonen en hulp te bieden. Persoonlijke ontmoetingen zijn onvervangbaar.

We willen nooit vergeten dat Christus kwam voor alle mensen, zonder uitzondering! Hij openbaarde Gods liefde voor de kleinen, voor hen die in menselijke ogen niet tellen - de armen, hen die worden buitengesloten of vergeten. In de armen wacht God op ons, in hun ogen zien we God die naar ons kijkt.

Met de leden van Caritas stonden we ook stil bij dat alles wat bestaat van God komt. Hij stuurde de Heilige Geest in de wereld om deze te vullen met zijn adem. Toen Christus op het kruis zijn armen uitstrekte over de wereld, bracht hij de hele schepping samen in zijn liefde.

God heeft ons deze schepping toevertrouwd die, gewond door menselijke handen, verlangt naar genezing. Hij vraagt dat wij ons van harte inzetten om te beschermen wat Hij heeft geschapen, opdat de aarde mag worden vernieuwd.


Afgelopen zondag kwamen sommigen van jullie net op tijd aan in Taizé voor het gebed waarin we stilstonden bij het eeuwfeest van broeder Roger’s geboorte. We wilden de eerste viering van dit jubileumjaar houden met hen die in deze regio wonen. Niet alleen jongeren maar ook gezinnen, kinderen en ouderen.

Gedurende deze maand mei zijn we in gemeenschap met veel jongeren die ook bij elkaar komen voor een tijd van lofprijzing ter gelegenheid van dit eeuwfeest. Op onze website staat een indrukwekkende wereldkaart, waarin de locaties van deze gebeden op ieder continent te zien zijn.

Naast het gebed doen deze jongeren overal daden van solidariteit, in de geest van broeder Roger. Hij maakte nooit onderscheid tussen de zoektocht naar God en menselijke solidariteit. Ook hier in Taizé werden drie mogelijkheden voorgesteld aan de mensen uit onze regio om solidariteit te betuigen: ik sprak net over het vluchtelingenkamp in Jordanië, we zijn begonnen medicijnen te verzamelen voor de bevolking van Cuba (dit duurt tot augustus), en we ondersteunen een ontmoeting voor kinderen die in juni, in een dorp vlakbij, gehouden zal worden.


Ik zal afsluiten door een paar woorden te zeggen over het feest van deze dagen. In de tijd van Hemelvaart laat Christus ons begrijpen dat Hij ons nooit alleen laat. “Ik ben met jullie altijd, tot het einde der tijden,” zei hij tegen zijn discipelen. Zijn Heilige Geest zal altijd bij ons blijven. Zijn aanwezigheid stemt ons tot vreugde en lofprijzing.

De meesten van jullie zullen morgen vertrekken. Net zoals Christus zijn discipelen op weg stuurde, roept Hij ons.Hij roept ieder van jullie, om een mysterie van hoop te delen om ons heen, door getuigen van solidariteit en vrede te worden.

God wil telkens opnieuw het vertrouwen in ons opwekken dat Hij alle mensen samenbrengt tot één familie. Mag deze hoop van het evangelie zich verspreiden onder alle mensen!


JPEG - 33.1 kB

Hemelvaart, glas in lood raam door broeder Eric

Bijgewerkt: 5 juni 2015