TAIZÉ

Broeder Alois

Taizé 2015

 

God van erbarmen, wij danken u voor het leven van broeder Roger. In een wereld vaak verscheurd door geweld, wilde hij een gemeenschap beginnen die een gelijkenis was van verbondenheid. Wij prijzen u voor de manier waarop hij van de Opgestane Christus getuigde en voor zijn trouw, tot aan de dood.
 
Zend over ons uw Heilige Geest, zodat ook wij getuigen van verzoening worden in ons dagelijks leven. Maak van ons scheppers van eenheid onder christenen wanneer die verdeeld zijn en dragers van vrede onder mensen als ze in conflict zijn. Laat ons weten hoe we in solidariteit kunnen leven met de allerarmsten, dichtbij of ver weg.
 
Met broeder Roger willen wij u zeggen: Gelukkig degene die zich overgeeft aan u, o God, in vertrouwen van hart. U houdt ons in vreugde, eenvoud en barmhartigheid.
 
(Gebed van broeder Alois)

De afgelopen drie jaar is onze ’pelgrimage van vertrouwen op aarde’ gevoed door te luisteren naar jongeren van alle werelddelen, op zoek naar een “nieuwe solidariteit”. Zij hebben hun ervaringen en overdenkingen gedeeld tijdens ontmoetingen in Taizé, tijdens bezoeken aan veel verschillende landen, en tijdens ontmoetingen in Europa, Afrika, Noord- en Zuid-Amerika, Azië en Oceanië.

De mensheid gaat door een moeilijke tijd van verandering, en de uitkomst is nog altijd onzeker. Sommigen focussen op wat er verkeerd gaat, anderen verliezen de hoop. Weer anderen zijn in staat om de scheuten van het nieuwe leven te zien: nu nog broos, maar vaak geboren uit buitengewone creativiteit, laten zij zien dat de mens niet gemaakt is om te wanhopen. Crises kunnen onverwachte energieën bevrijden en onze wil versterken.

Vanuit Taizé, groeten wij iedereen, over de hele wereld, die het risico heeft genomen te hopen. Zij verlangen naar de globalisering van solidariteit, en leefden daar al naar. Samen met hen, willen wij de volgende stap zetten op deze gezamenlijke weg.

Nieuwe solidariteit laten groeien

Over heel de wereld vragen nieuwe calamiteiten, nieuwe vormen van eenzaamheid, nieuwe en brandende problemen – ontheemde volken, ecologische rampen, ongelijkheden, massale werkeloosheid, verschillende vormen van geweld – om nieuwe uitingen van solidariteit. Ze representeren een gezamenlijke uitdaging voor zowel gelovigen van verschillende religies, als niet-gelovigen.

Ben jij er klaar voor jouw energie te besteden aan het helpen deze solidariteit te laten groeien:

  • dat globalisering uitgevoerd mag worden in gerechtigheid en broederschap, en niet door het onderdrukken van de armen of culturele minderheden;
  • dat uitbuiting van talloze groepen migranten eindelijk ophoudt, en dat de waardigheid van ieder individu, zelfs de allerzwakste, verdedigd mag worden;
  • dat zorg voor het milieu als prioriteit gesteld wordt om een toekomst voor komende generaties veilig te stellen;
  • dat technologische vooruitgang ongelijkheden niet mag vergroten, maar een verbetering voor iedereen betekent en het leven menselijker maakt;
  • que la solidarité ne soit pas à sens unique mais réciproque, que ceux qui donnent apprennent à découvrir la générosité des petits, des pauvres, des étrangers.

Zelfs met bijna niets is het mogelijk bij te dragen aan het creëren van nieuwe vormen van solidariteit, zodat we samen meer vreugde uit het leven kunnen halen. Geloof jij hierin?

Als mededogen zou verdwijnen...

Waar kun jij de kracht vinden die je hiervoor nodig hebt? De afgelopen jaren is onder christenen het bewustzijn gegroeid dat Christus gekomen is om alle mensen samen te brengen: door zijn wederopstanding heeft hij hen allen tot broers en zussen gemaakt van dezelfde familie. Door rond Hem samen te komen, en door zich te laten leiden door de adem van de Heilige Geest, zullen christenen de bronnen van mededogen en solidariteit beter laten stromen. Hieruit puttend, zullen zij in staat zijn dit steeds te blijven doen.

Als mededogen uit onze samenleving, wat zou er dan van de mensheid worden?

Centraal in het leven van de gemeenschap die hij oprichtte, zette broeder Roger drie waarden van het Evangelie: vreugde – eenvoud – barmhartigheid.

Gedurende de komende drie jaar, kunnen deze drie woorden jou vergezellen op jouw reis, om jou te helpen open te staan voor solidariteit, in je hart, in je omgeving en in de maatschappij?

In 2016 zullen we beginnen met barmhartigheid! Laat ons de goedheid van God en de goedheid van de mens herontdekken; zij zijn groter en dieper dan het kwaad! Op deze manier komen we bij de kern van Christus’ boodschap. In de geest van dit evangelie heeft paus Franciscus een jaar van barmhartigheid gelanceerd: iedereen wordt opgeroepen om, door hun leven, de oneindige vergeving en mededogen van God te weerspiegelen.


De icoon van Barmhartigheid

Een wetgeleerde vroeg aan Jezus: “Wie is mijn naaste?”
 
Jezus antwoordde: ‘Er was eens iemand die van Jeruzalem naar Jericho reisde en onderweg werd overvallen door rovers, die hem zijn kleren uittrokken, hem mishandelden en hem daarna halfdood achterlieten. Toevallig kwam er een priester langs, maar toen hij het slachtoffer zag liggen, liep hij met een boog om hem heen. Er kwam ook een Leviet langs, maar bij het zien van het slachtoffer liep ook hij met een boog om hem heen.
 
Een Samaritaan echter, die op reis was, kreeg medelijden toen hij hem zag liggen. Hij ging naar de gewonde man toe, goot olie en wijn over zijn wonden en verbond ze. Hij zette hem op zijn eigen rijdier en bracht hem naar een logement, waar hij voor hem zorgde. De volgende morgen gaf hij twee denarie aan de eigenaar en zei: “Zorg voor hem, en als u meer kosten moet maken, zal ik u die op mijn terugreis vergoeden.”
 
Wie van deze drie is volgens u de naaste geworden van het slachtoffer van de rovers?’ De wetgeleerde zei: ‘De man die medelijden met hem heeft getoond.’ Toen zei Jezus tegen hem: ‘Doet u dan voortaan net zo.’
 
(Het Evangelie volgens Lukas 10: 29-37)

Zul jij jouw energie wijden aan het helpen van jouw naaste, om onrechtvaardigheden recht te zetten? Christus is aanwezig in de gewonde man aan de kant van de weg, wachtend op jouw barmhartigheid.

Onderga jij zelf een beproeving? Christus kijkt naar jou met goedheid, hij zorgt voor jou zoals hij dat doet voor alle mensen. Zijn liefde wordt soms onthuld door iemand die veracht wordt, zoals deze vreemdeling, de Samaritaan.

Bijgewerkt: 7 augustus 2015