TAIZÉ

Basel 2017

Aankondiging Europese Ontmoeting Basel

 
Vrijdag dertig december, tijdens het avondgebed van de Europese ontmoeting in Riga, kondigde broeder Alois aan de 15000 deelnemers, de komende etappes aan van het pelgrimage van vertrouwen op aarde aan. Op initiatief van broeder Roger begon de gemeenschap van Taizé 40 jaar geleden, in samenwerking met en op uitnodiging van lokale kerken, met de organisatie van ontmoetingen in steden in verschillende werelddelen. De ontmoeting in Riga was de 39ste Europese ontmoeting van dit pelgrimage.

Naast de verschillende activiteiten en thematische ontmoetingen die in 2017 plaatshebben in Taizé, en het benoemen van enkele etappes van het pelgrimage in andere werelddelen, kondigde broeder Alois de 40ste Europese ontmoeting aan die eind december zal plaatshebben in Basel, Zwitserland.

Basel: een oecumenische en grensoverschrijdende uitnodiging

In december 2016 ontving broeder Alois een brief van vertegenwoordigers van de verschillende locale kerkgemeenschappen uit de stad Basel en uit de omliggende regio in Zwitserland, Duitsland en Frankrijk, die betrokken zijn bij de voorbereidingen van de ontmoeting.

Ze schrijven

"De Regio van Bazel en de gemeenschap van Taizé, onderhouden al vele jaren een hechte relatie. De kerkgenootschappen en christelijke gemeenschappen herkennen zich in de doelstelling van de gemeenschap van Taizé om jongeren te ondersteunen bij hun persoonlijke weg in het geloof.
 
Ervan overtuigd zijnd dat deze ontmoeting een teken zal zijn van de capaciteit van het geloof om mensen samen te brengen, om barrières te overstijgen en om verzoening te brengen, nodigen de kerkgenootschapen en christelijke gemeenschappen van de regio rond Basel de broeders van de gemeenschap van Taizé van harte uit om de 40ste Europese jongerenontmoeting te organiseren in de regio Basel van 28 december 2017 tot 1 januari 2018.
 
De eeuwen door was Basel een belangrijke stad voor de ontwikkeling van het Christendom in Europa. De reformatie, waarvan de 500ste verjaardag in 2017 gevierd zal worden, was een markerende gebeurtenis in dit kader. In de regio van Basel was deze verandering sterk gelieerd aan de invloed die de humanistische school had in de stad. De destijds al aanwezige openheid naar de wereld, tolerantie en een engagement voor vrede, kunnen worden herleid op deze invloed. Vanuit geografisch oogpunt strekt de regio Basel zich uit over drie landen, en is deze derhalve getekend in haar capaciteit om grenzen te overschrijden.
 
De kerken en geloofsgemeenschappen zijn ervan overtuigd dat de verschillende manieren waarop het geloof in Christus begrepen en gekarakteriseerd wordt in de verschillende denominaties, geen obstakel hoeven te zijn voor het gaan van een gemeenschappelijke weg van christelijke mannen en vrouwen. Meer nog: “Wij zijn, hoewel velen, één lichaam in Christus” en de gaven die aan eenieder gegeven zijn, dragen bij aan een wederzijdse verrijking, en een versterking van de gemeenschap. (Rm 12: 5-6).
 
De kerkgemeenschappen en christelijke gemeenschappen van de Baselregio, samen met allen die hen omringen in al hun diversiteit, voelen zich gedreven door de openheid die hun regio heeft naar de wereld, en verheugen zich erover hun kerken, huizen en harten te openen voor de toekomstige gasten, en verwelkomen van harte de volgende etappe van het pelgrimage van vertrouwen op aarde."

Verschillende kerkleiders uit de Baselregio aanwezig in Riga

Tijdens een persconferentie die was georganiseerd naar aanleiding van de aankondiging, spraken verschillende van de aanwezige kerkleiders uit de regio. Een van hen was Lukas Kundert, de voorzitter van de gereformeerde kerk van het Kanton van Basel. Een citaat van wat hij zei:

“Wij zien de Europese Ontmoeting als een kans om samen na te denken over de rol van het christendom en de kerken in onze regio. Het feit dat het reformatiejaar op deze manier kan eindigen, met een oecumenische ontmoeting die het accent legt op wat verbindt in plaats van wat verdeeld, is voor ons een bijzonder teken.”

Na deze woorden kreeg Stefan Kemmler het woord, deken van de Katholieke kerk van Bazel. Hij zei:

“De kerken en geloofsgemeenschappen uit de Baselregio verheugen zich over de aankomende ontmoetingen met jongeren uit heel Europa. We verheugen ons erop uit te kunnen wisselen met christenen van verschillende achtergronden, en zijn verheugd dat het mogelijk zal zijn bij ons een grensoverschrijdende solidariteit te kunnen leven tijdens deze ontmoeting.”

Bijgewerkt: 18 juli 2017