TAIZÉ

Broeder François (1929-2018)

 
Sieds Stoop die toen hij bij de gemeenschap van Taizé intrad in 1951, de naam broeder François aannam, werd geboren op 11 augustus 1929 in Leeuwarden.

Zijn vader was een advocaat. Hij had twee broers, die beide overleden zijn. Hij was lid van de Hervormde Kerk en studeerde theologie in Utrecht en vervolgens in Genève, waar hij zijn proefschrift voor het afstuderen over "spirituele retraite" verdedigde in juli 1954.

In die tijd was de voorbereidingstijd kort: na een half jaar, pasen 1953, heeft hij zijn levensgelofte als broeder van Taizé afgelegd. Hij was nog heel jong toen broeder Roger hem belangrijke verantwoordelijkheden toevertrouwde. Tegen het einde van 1953 begon hij met het maken van frequente bezoeken aan de zusters van Grandchamp, een gemeenschap in Zwitserland, hij heeft ze tot aan het einde van zijn leven begeleid. Vanaf 1954 werd de verantwoordelijkheid voor de vorming van de nieuwe broeders van de gemeenschap van Taizé aan hem gegeven, hetgeen hij tientallen jaren heeft gedaan, met het buitengewone onderscheidingsvermogen dat hem eigen was.

Het was gebruikelijk voor de broeders die een pastorale roeping hadden voor ze broeder werden om een stage te doen in een gemeente. In 1956 deed broeder Fraçois dit in Chagey in de regio van Montbéliard.


Zijn hele leven heeft hij door zijn pastorale ervaring, vele vruchtbare gesprekken gehad met de priesters, predikanten en religieuzen uit verschillenden landen.

Hij was gefascineerd door de Bijbel, en is een grote kenner geworden van de Heilige Schrift en het moderne exegetische onderzoek ernaar. Hij kon bijvoorbeeld met veel finesse de zaligsprekingen (Matteüs 5) uitleggen. Een lang leven van het overdenken van de Bijbel heeft zijn uitdrukking gekregen in een kort boek: Suivre le Christ et se faire disciple – Réflexions bibliques (Les Presses de Taizé)

Hij was fluitist tijdens zijn studententijd in een orkest in Utrecht, later organist in Taizé. Hij heeft meerdere Taizé liederen gecomponeerd.

Hij is op 18 oktober plotseling overleden tijdens een avondgebed. Hij was kortgeleden aan zijn 90ste levensjaar begonnen.

Hij wilde dat er tijdens zijn afscheidsdienst liederen en gebeden waren en zo min mogelijk woorden. De dienst vond plaats op zondagochtend 21 oktober in aanwezigheid van zijn schoonzus en vele nichten, neven en achternichten en -neven.


Gebed van broeder Alois

God van alle mensen, wij vertrouwen u onze broeder François toe, u ontvangt hem nu in het leven in al zijn volheid.

Zij leven heeft veel vrucht gedragen. Toen hij nog heel jong was heeft u hem geroepen om zijn land, Nederland, te verlaten, om zich aan te sluiten bij de gemeenschap. Hij heeft altijd broeder Roger gesteund bij de evoluties en veranderingen die de gemeenschap gekend heeft, wetende dat u ons in ons gemeenschappelijk avontuur uitnodigt om telkens van begin naar begin te gaan. Hij werd altijd gedreven door het verlangen naar de eenheid van het Lichaam van Christus, uw Kerk.

Ja, door zijn leven heeft hij veel vrucht gedragen. U hebt hem veel mensen laten begeleiden, met begrip voor de meest diverse omstandigheden. Door zijn discrete en trouwe aanwezigheid heeft hij hen naar wie hij luisterde aangemoedigd om te accepteren dat een tot wasdom komen van hun bestaan noodzakelijk is. En hij wist hoe hij zijn diepe gevoeligheid voor schoonheid in kunst, muziek en natuur kon overbrengen.

Zijn liefde voor uw Woord heeft onze gemeenschap gemarkeerd. Hij liet zich leiden door de verrezen Christus. Hij begreep deze woorden van Jezus: "Ik noem jullie vrienden", en hij heeft het vertrouwen dat wat hieruit volgt zo goed overgebracht. Deze vriendschap van Jezus is sterker dan het kwade dat er in een mensenleven en in de wereld kan zijn.

God van alle liefde, wij prijzen u voor het leven van onze broeder François: het heeft veel vrucht gedragen, blijvende vrucht.


Bijgewerkt: 19 oktober 2018