TAIZÉ

Veiligheid en bescherming in Taizé

Ons beleid

 

In Taizé zijn we toegewijd aan:
- het bevorderen van een veiligere omgeving en cultuur.
- het werken aan een veiligere werving en ondersteuning van allen die enige verantwoordelijkheid dragen in de organisatie van de ontmoetingen in Taizé.
- het direct reageren op iedere kwestie of beschuldiging op het gebied van veiligheid en bescherming.
- actieve pastorale betrokkenheid bij slachtoffers van misbruik en andere getroffen personen die mogelijk in Taizé zijn. Hierbij nemen we alle wettelijke verplichtingen in acht.
- actieve pastorale betrokkenheid bij degenen die het onderwerp zijn van kwesties rond of beschuldigingen van misbruik, en andere getroffen personen die mogelijk in Taizé zijn. Hierbij nemen we alle wettelijke verplichtingen in acht.
- het reageren op personen die mogelijk een risico voor anderen vormen.

In Taizé zullen we:
- een plek van veiligheid en zorg voor allen in stand houden.
- een veiligheid- en beschermingsteam hebben dat bestaat uit mensen van de verschillende gemeenschappen die in Taizé aanwezig zijn en ook van daarbuiten.
- meer aandacht besteden aan de veilige werving, training en ondersteuning van allen met een verantwoordelijkheid in de organisatie van de ontmoetingen in Taizé. Zo kunnen zij het vertrouwen en de kennis en kunde hebben om misbruik te herkennen en daar adequaat op te reageren.
- zorgen voor een passende aansprakelijkheidsverzekering als organisator.
- op verschillende punten op ons terrein informatie weergeven over contactpersonen voor kwesties of ondersteuningsvragen op het gebied van veiligheid en bescherming.
- luisteren naar een ieder die misbruik aankaart en elke persoon serieus nemen.
- stappen zetten om kinderen, jongeren en volwassenen te beschermen wanneer er een zorg op het gebied van veiligheid is. Hierbij werken we samen met groepsleiders, ouders of voogden en met de betrokken civiele autoriteiten.
- in het bijzonder aandacht geven aan slachtoffers van misbruik die met ons willen communiceren, los van het type misbruik of waar of wanneer het plaatsvond.
- ieder lid van de gemeenschap, vrijwilliger of persoon begeleiden en monitoren die betrokken is bij de organisatie van de ontmoetingen, die mogelijk een risico vormt voor kinderen en volwassenen, waarbij we de gepaste vertrouwelijkheid en veiligheid van alle partijen in acht nemen.
- ervoor zorgen dat ons veiligheidsbeleid, onze praktische maatregelen, procedures en risicobeoordelingen in werking zijn en jaarlijks in februari geëvalueerd worden.
- het regelmatig evalueren van ons beschermingsbeleid, onze maatregelen en procedures.
- het zorg dragen voor en evalueren van alle zaken die gezondheid en veiligheid aangaan wat betreft de ontmoetingen.