TAIZÉ

Veiligheid en bescherming in Taizé

Gezondheidskwesties

 

Als je naar Taizé komt heb je het volgende nodig:

• De juiste medische dekking en/of ziektekostenverzekering.
• Mensen die in de Europese Unie wonen moeten hun European Health Insurance Card (EHIC) meenemen.
• Iedereen die jonger is dan 18 jaar moet schriftelijke toestemming van zijn/haar ouder/voogd meenemen en dit te allen tijde bij zich dragen. In dit document wordt een meerderjarige aangewezen die verantwoordelijkheid draagt en namens de ouder/voogd mag handelen. Deze persoon moet op de hoogte zijn van bekende medische aandoeningen/aandachtspunten en wettelijke toestemming geven voor medische behandeling in geval van nood.
• Een ieder die met regelmaat medicijnen gebruikt moet ervoor zorgen dat hij/zij voldoende medicatie meeneemt voor de duur van het verblijf in Taizé.

Er is een eerstehulppunt aanwezig in Taizé

• Medische zorg wordt gegeven door medisch gekwalificeerd personeel dat in Taizé woont. Andere professionals werkzaam in de gezondheidszorg die deelnemen aan de wekelijkse ontmoetingen ondersteunen hen, in samenspraak met de lokale medische diensten.
• Al het personeel dat werkt bij het eerstehulppunt respecteert het beleid en de procedures op het gebied van veiligheid en bescherming en past deze toe, met bijzondere aandacht voor minderjarigen.
• Als je medische zorg nodig hebt kan het personeel je helpen en je in de juiste richting wijzen. Neem allereerst contact met hen op als je je ziek voelt.
• Medische zorg voor minderjarigen kan alleen gegeven worden met de schriftelijke toestemming van de wettelijke vertegenwoordiger die te allen tijde telefonisch bereikbaar moet zijn.

Aandachtspunten:

• Deelnemers die recentelijk een besmettelijke ziekte hebben gehad moeten ervoor zorgen dat ze niet meer besmettelijk zijn voordat ze naar Taizé komen.
• Deelnemers moeten ervoor zorg dragen dat hun vaccinaties in orde zijn, in het bijzonder tegen tetanus.
• In Frankrijk moet voor medische zorg worden betaald. Houd hier rekening mee als je gebruik maakt van de lokale medische diensten. Eventuele vergoedingen achteraf zijn afhankelijk van je verzekering.

Gezondheidskwesties wat betreft Covid-19

Om iedereen maximaal te beschermen, in het bijzonder de meest kwetsbaren, is het van cruciaal belang dat iedereen die in Taizé is zich te allen tijde zorgvuldig houdt aan de hygiënevoorschriften en afstandsmaatregelen zoals hier beschreven. Deze komen overeen met de aanbevelingen door de Franse nationale en regionale overheden.