TAIZÉ

Pelgrimage naar het Heilige Land

Berichten van kerkleiders

 
Vanwege de pandemie, is de pelgrimage naar het Heilige Land die gepland stond voor februari 2021 uitgesteld naar 2022. Volg alsjeblieft de updates over deze pelgrimage in de pagina voor [praktische informatie →art27377].

Bericht van de Grieks-orthodoxe patriarch van Jeruzalem, Theophilos III

De patriarch van Jeruzalem, Theophilos III spreekt zijn zegen uit over alle jongvolwassenen die van plan zijn naar het Heilige Land te komen met de pelgrimage, georganiseerd door de gemeenschap van Taizé in Frankrijk in samenwerking met het Tantur Oecumenisch Instituut.

Door naar het land te komen waar Jezus leefde en leerde, het koninkrijk van God aankondigde en is gekruisigd en opgestaan, zul je de kans krijgen om naar de bronnen van jouw christelijk geloof te gaan.

De eerste getuige van de Opgestane Christus leefde hier. De families en parochies van het Heilige Land zullen jullie graag verwelkomen, terwijl jullie zoeken naar versterking van je geloof in de Opgestane Christus. Door middel van deze ervaring van gastvrijheid en delen zullen jullie de meest oorspronkelijke kerk van de wereld beter leren kennen.

Moge onze Heer en Zaligmaker Jezus Christus met jullie zijn, terwijl jullie je klaar maken voor deze pelgrimage.


Bericht van N.N. Pizzaballa, Apostolisch Administrator van het Latijnse Patriarchaat van Jeruzalem

Beste Broeder Alois,

Ik was erg verblijd om van uw plan te horen om een pelgrimage naar het Heilige Land te organiseren. Het hele Latijnse Patriarchaat deelt in mijn vreugde over de mogelijkheid om jullie te verwelkomen en toe te werken naar het succes van deze pelgrimage.

Onze parochies en onze families zullen hun deuren met vreugde voor jullie openen. Gastvrijheid is een fundamentele realiteit in dit gedeelte van de wereld, het is iets dat de Bijbel herhaaldelijk aanhaalt. Ik ben daarom niet bezorgd of we wel verblijfplaatsen kunnen vinden voor iedereen!

Jullie bezoek zal een kans zijn om niet alleen plaatsen te leren kennen, maar ook mensen, de levende stenen van de kerk. De Christenen hier krijgen de kans om een andere manier te leren kennen van het uitleven van het geloof en het zal daarom ook voor hen een hele mooie ervaring worden. We zullen samen bidden en samen zullen we zoeken naar manieren in deze huidige tijd om getuigen te zijn van Christus door elkaar te steun te bieden.

Het oecumenische aspect van jullie gemeenschap is een zegen voor ons en dit evenement zal ons helpen om verder te gaan op de weg van broederschap met andere kerken.


Bericht van N.N. Yousef Amer Matta, aartsbisschop van Galilea voor het Melkitische katholieke bisdom van Akka, Haifa, Nazareth en heel Galilea

Beste broeder Alois en alle vrienden van Taizé van over de hele wereld,
Beste geliefde kinderen van God,

Ik was erg ontroerd om te horen over de komende pelgrimage en het bezoek van de jeugd uit Europa en andere continenten, naar het Heilige Land.

We verheugen ons om jullie te verwelkomen in ons bisdom, onze parochies zijn open en gereed om jullie onderdak te bieden in de families, zodat je de levende stenen van Galilea leert kennen, de opvolgers van de discipelen van Jezus Christus, onze zaligmaker, die liep in de dorpen van Galilea en vele wonderen heeft verricht.

Je gaat niet alleen de kracht van het Levende Woord van God ervaren, maar meer dan dat, je zult het geloof van de Christelijke jongeren hier leren kennen en van dichtbij ervaren. Deze jongeren worstelen, maar leven hun geloof dagelijks uit, door het goede nieuws van het feit dat onze Heer Jezus Christus is opgestaan en de dood heeft overwonnen.

Dus, wees niet bang, vat moed en we zien er naar uit om met jou deze ervaring van geloof te delen.


Bijgewerkt: 19 augustus 2020