TAIZÉ

Een dubbel jubileum in Taizé

 
Deze week brengt een dubbel jubileum van Taizé met zich mee: het 80e jubileum van Broeder Roger’s eerste aankomst in Taizé op 20 augustus 1940 en het vijftiende jaar van de herdenking van zijn dood op 16 augustus 2005.

Deze week brengt een dubbel jubileum van Taizé met zich mee: het 80e jubileum van Broeder Roger’s eerste aankomst in Taizé op 20 augustus 1940 en het vijftiende jaar van de herdenking van zijn dood op 16 augustus 2005.

Woorden van Broeder Alois

Deze datum, 20 augustus, doet ons denken aan het begin van de gemeenschap, waarvan het idee al verscheidene jaren gegroeid was in het hart van Broeder Roger. Het ontwikkelde zich langzaam, in een stap-voor-stap zoektocht met veel onderzoek, aarzeling en twijfel, tot het beslissende moment dat de eerste broeder zijn levensgelofte aflegde, op Pasen 1949. Dit oprichtende dynamisme van broeder Roger kwam toen steeds terug in zijn leven, het is het duidelijkst geuit in zijn schrijven van de Regel en later van De bronnen van Taizé.

Het is het zeker waard om te mediteren op de manier van het doen van de dingen van Broeder Roger en onszelf er door te laten inspireren. Toen hij zijn land verliet om naar Taizé te komen, had hij nog geen definitief plan klaar. Hij wist niet wat God van hem verwachtte op de lange termijn. Hij wist alleen dat hij moest beginnen en hij was klaar om de eerste stap te zetten. Door het zetten van een eerste stap, ontdekken we de tweede en dan langzaam ook de volgende stappen op de weg. Deze benadering is het die Broeder Roger zijn hele leven nastreefde. Dit is wat de datum 20 augustus voor ons kan symboliseren.

Gebed voor 20 augustus

Zoals elke dag, is het gebed van Broeder Alois op deze webpagina online gepubliceerd.


Levende God, op deze dag prijzen we u voor de roeping die u aan onze broeder Roger gaf. Tachtig jaren geleden kwam hij naar Taizé met het verlangen om een spiritueel leven te introduceren in een regio waar vrouwen en mannen slachtoffer waren van een van de grote scheuren in de wereld. Navolgend in zijn voetstappen, nodigt u ons uit om getuigen te zijn van gemeenschap, zodat christenen verenigd mogen worden en om te helpen uw vrede te laten schijnen in de mensheid.


Enkele artikelen om te lezen

In het Engels

  • Article on the site of Vatican News

In het Frans

  • Interview with Br Alois on the site of the Catholic Church in France
  • Article on the site of France 3 Bourgogne
  • Article on the site of cath.ch

In het Italiaans

  • Interview with Br Alois in the Osservatore Romano
Bijgewerkt: 21 augustus 2020