TAIZÉ

Reflectie week voor 18-35 jarigen

 
De volgende reflectieweek voor 18-35-jarigen vindt plaats van 25 augustus tot en met 1 september 2024.

Deze reflectieweek is bedoeld voor 18-35-jarigen, studenten, jonge werkenden, vrijwilligers of werkzoekenden.

Vanwege het speciale programma vragen we middelbare scholieren, volwassenen die ouder dan 35 jaar zijn en families om een andere week naar Taizé te komen.

Terugblik op de reflectieweek in augustus 2021

In dit document vind je het volledige workshoprogramma van de reflectieweek van augustus 2021:

PDF - 104 kB

Hier zijn enkele reacties op de workshops, geschreven door jongeren die deelnamen aan de reflectieweek.

Ecologische transitie op lokale schaal - met Jean-Luc Delpeuch (Frankrijk), voorzitter van de gemeenschap van gemeentes in Cluny.

Jean-Luc Delpeuch vertelde over een lokaal project van de gemeenschap van gemeentes in Cluny. Het doel van dit project is om het grondgebied weerbaarder te maken en het voor te bereiden op huidige en toekomstige uitdagingen. De gemeenschap van 42 gemeentes heeft 450 vertegenwoordigers voor 14.000 inwoners en doet een beroep op participatieve democratie en collectieve kennis om dit project te stimuleren. Op basis van zwakke punten (waaronder droogte, sociale verdeeldheid, vergrijzing) en sterke punten (waaronder biodiversiteit, gemeentebossen, korte lijntjes), werden drie concrete actiepunten geformuleerd voor elk gebied. Het was voor ons heel interessant om een voorbeeld te zien van ecologische transitie op lokale schaal, omdat het onderwerp relevant voor ons is en ons aan het hart gaat.

Nicolas (Frankrijk), Tina en Lea (Duitsland)

Tussen Hoop en Wanhoop - Kunnen Bijbelse teksten nieuwe perspectieven openen in tijden van crisis? - met Katharina Opalka (Duitsland), protestants theoloog.

Katherina Opalka, een protestants theoloog werkzaam aan de Universiteit van Bonn, presenteerde haar onderzoek over veerkracht in tijden van crises. Een crisis kan gedefinieerd worden als een periode in ons leven waarin we de controle over een bepaalde situatie verliezen, zoals bij een relatie die uit gaat of een stressvolle baan. Ze beschreef de verschillende methodes die ons in staat stellen zo’n crisis te doorstaan, zoals het verwoorden en aanvaarden van de omstandigheden, het delen van onze gevoelens met vrienden of in gebed, of door onze dagelijkse routines in stand te houden om een gevoel van controle te herstellen. We hebben onze eigen ervaringen en strategieën gedeeld om zo samen de hoop te blijven houden in een onzekere toekomst.

Fanny (Frankrijk), Jara (Duitsland) en Ross (Verenigde Staten)

Hoe kunnen we in de huidige context een duurzaam toekomst in Afrika opbouwen? - met Germain Dasylva (Congo / Frankrijk), voormalig hoge ambtenaar van de Voedsel- en Landbouworganisatie (FAO) van de Verenige Naties.

Na een periode als vrijwilliger in Taizé heeft Germain Dasylva dertig jaar gewerkt bij de FAO (Voedsel- en Landbouworganisatie) van de Verenigde Naties als econoom, waar hij zich bezig hield met visserijplanning. Hij begon met het schetsen van een algemeen beeld van de verschillende dynamieken en problemen op het Afrikaanse continent, en legde daarbij de nadruk op de verscheidenheid aan situaties. Hij heeft goede hoop voor de toekomst van dit continent dankzij jongeren en lokale initiatieven. We hebben genoten van zijn anekdotes, gevoed door zijn enorme ervaring, en al zijn interessante antwoorden op de vele vragen.

Laeticia en Laëticia (Frankrijk)

Ecologische crisis en polarisatie van meningen: praten over klimaatverandering en toch verenigd blijven - met Lea Fischer (Duitsland), psychologe.

Deze workshop was geen klassiek gesprek over klimaatverandering. Hoewel we toegang hebben tot veel informatie over wat er aan de hand is, weten we meestal niet wat we ermee moeten doen. Hoe communiceer je deze bezorgdheid zonder jezelf uit te putten of anderen aan te vallen? Lea Fischer biedt hiervoor een psychologische benadering. Hoewel wetenschappelijke feiten nodig zijn om anderen te overtuigen, zijn het emotionele reacties die mensen zich het best kunnen herinneren van gesprekken: dit betekent dat zorg dragen voor de manier waarop we communiceren net zo belangrijk is als het presenteren van logische argumenten. Het is niet altijd gemakkelijk om aangename gesprekken te voeren met mensen die ogenschijnlijk weinig met ons gemeen hebben. De spreker moedigde ons daarom aan om te proberen het standpunt van de ander te begrijpen in termen van menselijke waarden. Wanneer mensen zich begrepen voelen, is het gemakkelijker om van gedachten te wisselen en compromissen te sluiten. Het is misschien een uitdaging, maar het is een andere nuttige manier om bij te dragen aan de ecologische overgang - we moedigen iederen aan om op deze nieuwe manier over klimaatverandering te praten.

Maria en Sofia (Spanje)

Green Deal, Covid-19, migratie: uitwisseling over Europees nieuws - met Philippe Lamberts (België), Europees parlementslid.

Philippe Lamberts, een doorgewinterd lid van het Europees Parlement, gaf zijn visie op de manier waarop de Europese Unie belangrijke actuele kwesties aanpakt. Hoewel er enkele opmerkelijke successen zijn geboekt, met name wat betreft de verspreiding van vaccins tegen Covid-19, of de ontwikkeling van de Green Deal (een pakket aan wetten om klimaatverandering tegen te gaan), is de Europese Unie nog steeds niet opgewassen tegen de problemen rond migratie. Door vragen van jongeren te beantwoorden, deelde Philippe Lamberts met ons de rol van zijn christelijk geloof wanneer hij onderwerpen op een systematische manier bekijkt en ze op de juiste manier probeert aan te pakken. Zo verklaarde hij dat "geloof belangrijker vindt dan wat dan ook" bij het aanpakken van crises. Hij drong ook aan op het behoud van het vertrouwen in de instellingen en de representatieve democratie, en riep op om migranten te beschouwen als mensen en niet als instrumenten.

Joan (Spanje) en Annamaria (Hongarije)

Beeld (icoon) van God, van de Schepping, van het Koninkrijk: een oosters driedimensionaal perspectief op het icoon - met Joan Lena (Albanië / Nederland), orthodox priester.

Moeten we wel iconen maken als er geschreven staat dat we geen beeld van God mogen maken? Door mens te worden in Jezus, maakt God de mens groter en opent voor hem in de persoon van Jezus een toegangsdeur naar kennis van God. Aan de hand van een overzicht van de geschiedenis van de interne strijd binnen het christendom over het wel of niet maken van iconen, heeft vader Joan Lena het beeld dat wij van iconen hadden afgestoft en geactualiseerd. Het icoon is een deur die de mens in staat stelt een relatie met God aan te gaan, niet een beeld dat we verafgoden, zelfs niet noodzakelijk een beeld - de Kerk is een icoon van het Rijk Gods - het icoon is een sacrament dat onze eenzaamheid en ons narcisme te hulp komt. In een schepping waar de mens alle ruimte in beslag heeft genomen, zozeer zelfs dat de mens het voortbestaan van de schepping in gevaar brengt, vertegenwoordigt het icoon een heilzame openheid voor God en herinnert ons zo aan de goddelijke roeping van de mens op aarde. "Wij zijn niet de koningen van de schepping, maar de gekruisigde koningen van de schepping".

Robbert-Jan (Nederland) en Ambroise (Spanje)

Inzicht in de situatie van christenen in het Oosten, met aandacht voor de actualiteit en getuigenissen uit het veld - met Marielle Fontanilles (Frankrijk), directeur van het Frankrijk-netwerk van L’Œuvre d’Orient en Beatrix Nester (Frankrijk), vrijwilligster, recent teruggekeerd van een missie in Libanon.

Paus Johannes Paulus II zei vaak dat het christendom twee longen heeft: het Westen en het Oosten. Deze workshop over oosterse christenen was ontroerend en fascinerend. Twee jonge vrouwen, leden van l’Oeuvre d’Orient, en enkele christenen uit het Oosten boden ons complementaire perspectieven op de situatie. De historische en politieke context en de concrete getuigenissen hebben ons doen inzien hoe noodzakelijk het is dit cultureel erfgoed te koesteren.

Quentin en Aurélien (Frankrijk)

Vrouwen in de Bijbel, vrouwen in de Kerk. - met Zr. Christina (zusters van St. André) en Orsi Hardi (Hongarije / Frankrijk).

Wat vind je van de plaats van Maria, Martha, Elisabeth en meer in het algemeen van vrouwen in de Bijbel? Als je niet weet wat je op deze vraag moet antwoorden, dan is de rest van deze tekst voor jou gemaakt. Thema? Vrouwen. Waar? In de Bijbel, maar ook in de Kerk. Hoe? of Wat? Door verhalen, getuigenissen. Vraag? Welke vrouw is inspirerend geweest in jouw leven als christen? Een idee dat ons in deze workshop heeft geraakt: "De Bijbel is geschreven door mannen, voor mannen en geïnterpreteerd door mannen." Het is belangrijk om de vrouw te herdefiniëren, niet in haar rol van moeder, echtgenote, kind of in haar relatie tot de man, maar als wie ze is.

Marie en Mathilde (Frankrijk)

Bijgewerkt: 20 mei 2021