TAIZÉ

Onderweg naar de COP26 in Glasgow

 
Taizé is uitgenodigd door de Glasgow Churches COP26 Coordinating Committee om een wake voor studenten en jongeren voor te bereiden en te leiden tijdens de COP26 bijeenkomst. Twee broeders van Taizé zullen hiervoor van van 7 tot 12 november in de stad zijn.

Wat is de COP26 bijeenkomst?

Van 31 oktober tot en met 12 november vindt de Klimaatconferentie van de VN (de COP26) plaats in de Schotse stad Glasgow. Tijdens de conferentie komen wereldleiders samen om zich in te zetten voor een dringende, wereldwijde klimaataanpak. Mensen uit alle geledingen van de samenleving (bedrijfsleven, industrie, wetenschap, ...) zullen deelnemen, waaronder ook veel jongeren.

Wat gaat Taizé daar doen?

De gevolgen van klimaatverandering en de strijd om deze terug te dringen hebben veel jongeren en kerken op de been gebracht. Klimaatverandering is de afgelopen jaren ook een belangrijk onderwerp geweest in verschillende workshops in Taizé.

We nodigen je uit om deel te nemen aan een pelgrimage van gebed in de periode voor en tijdens de COP26 bijeenkomst. Deze gebeden kunnen overal plaatsvinden, in kleine groepjes of in grote bijeenkomsten, indien mogelijk in combinatie met een bezoek aan lokale initiatieven die zich bezig houden met de klimaatcrisis, of het organiseren van momenten van uitwisseling over het thema.

Hoe kan ik betrokken raken?

We zullen op onze website (houd deze pagina de komende weken in de gaten) voorbeelden van liturgieën plaatsen voor gebedsvieringen in september (door Paus Franciscus en Patriarch Bartholomeüs sinds 2019 aangewezen als maand van de schepping), oktober en het begin van november. In deze liturgieën zullen voorbeden worden opgenomen die door de Iona-gemeenschap in Schotland zijn verzameld onder jongeren van over de hele wereld, evenals voorbeden van jongeren die eind augustus hebben deelgenomen aan de reflectieweek 2021 in Taizé.

Als je wil dat we de datum en locatie van jouw bijeenkomst vermelden, stuur dan een bericht naar prayers taize.fr, met als onderwerp "Prayers COP26", met de benodigde informatie.

Wat als ik in (de omgeving van) Glasgow ben?

De broeders zullen samen met een team van plaatselijke jongeren van maandag 8 tot en met vrijdag 12 november elke middag in de buurt van de universiteit en elke avond in verschillende delen van de stad bidden. Op donderdag 11 november is er de wake in de St Aloysiuskerk aan Rose Street in Glasgow. Nadere details zullen op deze pagina worden gegeven wanneer de tijden en plaatsen definitief zijn vastgesteld. Alles zal natuurlijk afhangen van de toestand van de pandemie en de huidige gezondheidsmaatregelen.

Als je kunt helpen met muziek, bereid bent te helpen met praktische zaken, of ons op de hoogte wil brengen van een gebedsviering of samenkomst, schrijf dan naar glasgow2021 taize.fr.

Bijgewerkt: 30 augustus 2021