TAIZÉ

Met minderjarigen naar Taizé komen

 

Het is mogelijk om jongeren onder de 18 jaar mee te nemen naar Taizé om deel te nemen aan de bijeenkomsten.

Als u met een groep komt, lees dan ook aandachtig de pagina Met een groep jongeren naar Taizé komen.

- 15 tot 17 jaar : ze kunnen deelnemen als ze voldoende begeleid worden, zie hieronder.

- Jonger dan15 jaar: ze kunnen alleen deelnemen aan het familieprogramma onder begeleiding van hun ouders.

Ouderlijke toestemming

Minderjarigen moeten een schriftelijke ouderlijke toestemming meebrengen om deel te nemen aan de jongerenontmoetingen. Deze machtiging moet een wettelijke voogd noemen en hem/haar de bevoegdheid geven om medische beslissingen te nemen indien nodig. Deze persoon moet mobiel bereikbaar zijn en jongeren moeten de machtiging gedurende het hele verblijf bij zich dragen. U vindt hier het formulier dat u kunt gebruiken.

Begeleidende volwassenen en contactpersonen

Voor groepen met jongeren van 15-17 jaar is één contactpersoon nodig per 7 jongeren (bij voorkeur tussen 20 en 29 jaar, maar anders ook ouder dan 30) om de activiteiten te begeleiden. Deze contactpersonen hebben de leiding over een deelgroep die bestaat uit ongeveer tien jongeren die met verschillende groepen komen. Meld hen aan bij de 15-17-jarigen in het programma voor 15-17-jarigen. Zij kunnen dezelfde bijdrage aan de kosten leveren als de jongeren.

De groepsleider moet ervoor zorgen dat alle 15-17-jarigen aanwezig zijn bij de uitlegbijeenkomst op zondagavond om 19.45 uur (de locatie wordt bij aankomst aangegeven). Tijdens deze bijeenkomst wordt belangrijke informatie gecommuniceerd over de bescherming van individuen tijdens activiteiten in kleine groepen.

De verantwoordelijken moeten bijzonder waakzaam zijn voor de veiligheid van de minderjarigen die onder hun verantwoordelijkheid vallen. Zij moeten er in het bijzonder voor zorgen dat de jongeren Taizé niet verlaten en volledig deelnemen aan het voorgestelde programma.

Onderdak

In overeenstemming met de regels die gelden in Frankrijk, zorgen we ervoor dat minderjarigen en volwassenen gescheiden verblijven. Om ervoor te zorgen dat de jongeren zich goed gedragen en een goede nachtrust krijgen, verblijven de volwassenen in de buurt, in de slaapzalen voor jongvolwassenen of in de slaapzalen voor begeleidende volwassenen.

Elke groep heeft een aantal leiders nodig die in dezelfde buurt verblijven als de jongeren, zodat ze goed toezicht op hen kunnen houden (ook ’s nachts). Voor groepen met jongens en meisjes hebben we mannelijke en vrouwelijke begeleiders nodig. Vaak zijn dit de contactpersonen die ook zorgen voor toezicht bij de accommodatie van de groep.

(Als een contactpersoon echt apart ondergebracht moet worden, vermeld deze dan in het gedeelte "volwassenen" en geef in de opmerking aan dat het om een contactpersoon gaat.)

Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)

De leider van een groep die met minderjarigen naar Taizé komt, moet ervoor zorgen dat alle begeleiders van de minderjarigen in zijn of haar groep veilig met de minderjarigen kunnen werken. Controleer de eisen die in je eigen land gelden voor begeleiders van minderjarigen, stem hiermee in en neem de benodigde documentatie mee naar Taizé om bij de receptie te laten zien.

Persoonsbescherming

• Hoe moet ik reageren als een minderjarige mij vertelt dat hij of zij is aangerand (in Taizé, op school, elders)?

Het is belangrijk om kennis te nemen van de procedures die worden uitgelegd op deze speciale pagina en ze toe te passen. In het bijzonder:
- Luister met sympathie.
- Blijf kalm.
- Stel niet te veel opdringerige of onderzoekende vragen.
- Wees duidelijk dat je dit niet voor jezelf kunt houden.
- Vertel het alleen aan degenen die het moeten weten.
- Wees je ervan bewust dat je de wettelijke verantwoordelijken voor de jongere moet informeren, evenals de verantwoordelijken van de organisatie waarmee je naar Taizé komt (kerkgemeenschap, school, enz.).

• Welk protocol bestaat er in Taizé in het geval van een strafbaar feit waarbij een minderjarige betrokken is ?

- Voor alle strafbare feiten staat de gemeenschap in nauw contact met de overheidsinstanties.

Raadpleeg ook: Gezondheidsvragen en Veiligheid en bescherming.

Bijgewerkt: 10 januari 2024