TAIZÉ

Benedictus XVI spreekt over frère Roger

“Een geestelijk doorleefde oecumene”

 

Op woensdag 17 augustus 2005 sprak de paus over de dood van frère Roger aan het eind van de algemene audiëntie te Castelgandolfo:

Vanochtend heb ik een heel droevig en dramatisch bericht ontvangen.

Tijdens de vespers van gisteravond is de geliefde frère Roger Schutz, stichter van de gemeenschap van Taizé, neergestoken en gedood, waarschijnlijk door iemand die psychisch gestoord is.

Dit nieuws raakt me des te meer, omdat ik juist gisteren een zeer ontroerende en vriendelijke brief ontving van frère Roger. Daarin schrijft hij, uit de grond van zijn hart, dat “wij in innige verbondenheid staan met u en met allen die bijeen zijn in Keulen”.

Verder schrijft hij dat hij, vanwege zijn lichamelijke conditie, helaas niet zelf naar Keulen kan komen, maar dat hij geestelijk aanwezig zal zijn, samen met zijn broeders.

Aan het eind van deze brief schrijft hij dat hij zo spoedig mogelijk naar Rome zou willen komen om me te ontmoeten en om me te vertellen dat “onze gemeenschap van Taizé graag samen met de Heilige Vader op weg wil gaan”. En met eigen hand schrijft hij: “Heilige Vader, ik verzeker u dat ik mij diep met u verbonden voel.”

Op dit droevige moment, kunnen wij niets anders doen dan de ziel van zijn trouwe dienaar aan de goedheid van de Heer toevertrouwen. Wij weten dat er vreugde geboren zal worden uit verdriet, zoals we zojuist gehoord hebben in de psalm.

Frère Roger is in de handen van de eeuwige goedheid, de eeuwige liefde. Hij is binnengegaan in de eeuwige vreugde. Hij spoort ons aan om altijd trouwe arbeiders te blijven in de wijngaard van de Heer, zelfs in droevige omstandigheden, vanuit de zekerheid dat de Heer ons vergezelt en ons zijn vreugde zal geven.

Op vrijdag 19 augustus 2005 kwam Benedictus XVI terug op deze gebeurtenis in een redevoering aan vertegenwoordigers van diverse christelijke kerken, tijdens de Wereldjongerendagen in Keulen, Duitsland:

... In dit verband wil ik graag de naam van frère Roger Schutz noemen, de grote pionier van de eenheid, die op zo’n tragische manier van het leven beroofd is. Ik kende hem al lange tijd persoonlijk en ik had een hartelijke en vriendschappelijke band met hem.

Hij heeft me vaak bezocht en, zoals ik al in Rome gezegd heb, op de dag van zijn dood ontving ik een brief van hem die ik in mijn hart bewaard heb. Daarin onderstreept hij zijn steun aan de weg die ik ga en kondigt hij aan dat hij me wil komen bezoeken. Nu bezoekt hij ons vanuit de hemel en spreekt tot ons. Ik denk dat wij naar hem moeten luisteren, van binnenuit, en ons door zijn getuigenis van geestelijk doorleefde oecumene moeten laten leiden tot een innerlijke en spirituele oecumene...

Op woensdag 16 augustus 2006, tijdens de algemene audiëntie in Castelgandolfo, sprak paus Benedictus XVI over de herdenkingsdag van frère Rogers overlijden:

Aan het eind van deze ontmoeting wil ik graag speciaal frère Roger herdenken, de stichter van Taizé, die precies een jaar geleden op 16 augustus werd vermoord tijdens het avondgebed. De manier waarop hij getuigde van het christelijk geloof en de oecumenische dialoog was kostbaar en leerzaam voor vele generaties jongeren. Laten wij de Heer bidden dat het offer van zijn leven eraan bijdraagt dat allen die werken aan de toekomst van de mensheid, zullen volharden in hun inzet voor vrede en solidariteit.

Bijgewerkt: 4 juli 2008