TAIZÉ

China

Taizé liet één miljoen bijbels drukken in China

 

Op verzoek van vele christenen in China liet de gemeenschap van Taizé één miljoen bijbels in dit land drukken. Er werden 200.000 complete bijbels gedrukt en 800.000 exemplaren van het Nieuwe Testament, inclusief de Psalmen en het boek Wijsheid van Jezus Sirach. Ze werden verspreid door het hele land.

Dit initiatief werd eind december 2008 in Brussel aangekondigd door frère Alois tijdens de Europese ontmoeting. Frère Alois zei toen: “Het Woord van God verenigt ons en overstijgt al onze verdeeldheid. Het verenigt ons ook, over de grenzen heen, met mensen die ver van ons verwijderd zijn. Wij verheugen ons dat wij een concreet teken van deze eenheid kunnen geven met christenen in China.”

Aanvullende informatie

  • Franciscaanse vertaling van het ‘studium biblicum’ (Sigao) uit Hongkong. Elk boek wordt ingeleid en bevat verklarende voetnoten om de lezer te helpen wegwijs te raken in de wereld van de bijbel en er de betekenis van te begrijpen.
  • Formaat: 215 x 145 mm.
  • 2064 pagina’s (de complete bijbel) of 720 pagina’s (Nieuwe Testament met Psalmen en het boek Wijsheid van Jezus Sirach). Versie met horizontaal schrift dat vooral voor jongeren beter leesbaar is. Nogal groot lettertype om het lezen te vergemakkelijken.
  • De bijbel werd gedrukt door Amity Printing Company in Nanjing, hoofdstad van de provincie Jiangsu, ten noorden van Sjanghai. Het is een van de grootste drukkerijen voor bijbels. Tientallen landen en bijbelgenootschappen laten er bijbels drukken. Er zijn reeds 60 miljoen bijbels gedrukt voor China en voor de export.
  • De bijbels werden verspreid over 97 bisdommen, en ook via seminaries en religieuze congregaties, enz.
  • Elk exemplaar van het Nieuwe Testament kostte ongeveer 1,50 euro (2 USD) en elke volledige bijbel ongeveer 3 euro (4 USD). Een gedeelte van het papier werd door de Wereldbond van Bijbelgenootschappen geschonken.
JPEG - 23.3 kB

Wat betekent dit project?

Het lezen van de bijbel wordt in China door de kerkleiders gestimuleerd, vooral bij jongeren en catechisanten. Door deze gift van bijbels wil Taizé deze pastorale zorg steunen. Middels een begeleidend briefje worden de ontvangers uitgenodigd om de bijbel te gaan lezen en er met anderen over te praten.

Gelijktijdig steunt de gemeenschap van Taizé ook de bijbelactiviteiten van de protestantse kerk in China.

Zijn er al eerder dergelijke projecten van Taizé geweest?

Het is niet voor het eerst dat Taizé, in bijzondere omstandigheden, een verspreiding van de bijbel ondersteunt. Tijdens het Vaticaanse Concilie vroegen de Latijns-Amerikaanse bisschoppen aan frère Roger om één miljoen exemplaren van het Nieuwe Testament in het Spaans en 500.000 in het Portugees te sturen. In 1989 heeft Taizé één miljoen exemplaren van het Nieuwe Testament in het Russisch laten drukken voor de Russisch-orthodoxe kerk.

Operatie Hoop

Door middel van ‘Operatie Hoop’ namen mensen individueel of groepsgewijs deel aan dit project. Ga naar de pagina Operatie Hoop om andere initiatieven te kennen die gesteund kunnen worden.

JPEG - 28.5 kB
Bijgewerkt: 3 juni 2010