norsk

TAIZÉ

Treff for unge voksne 2008

Hva handler treffene om?

 
En uke i Taizé kan hjelpe oss til å se våre liv i evangeliets lys ved at vi ber sammen tre ganger om dagen, reflekterer over troens kilder og ved at vi arbeider for hverandre i fellesskap.

- Hver dag holder en av brødrene en bibelintroduksjon som etterfølges av en tid i stillhet og samtale i små grupper.

- Om ettermiddagen kan man delta på workshops som kan være til hjelp for å styrke forbindelsen mellom tro og liv. Temaer for samlingene kan være sosiale spørsmål, kunst og kultur, arbeid for fred i verden…

- De ungdommene som ønsker det kan leve i stillhet en uke eller en helg for å lytte til hvordan Gud taler til dem gjennom bønn, i Bibelen eller gjennom hendelser i livet.

En typisk dag i Taizé

Fra mandag til fredag

08.15 Morgenbønn, etterfølges av frokost

10.00 En bibelintroduksjon av en av brødrene etterfølges av stille refleksjon eller samtale i små grupper.

12.20 Middagsbønn, etterfølges av lunsj

14.00 Valgfri sangøvelse

I løpet av ettermiddag er det internasjonale gruppemøter eller praktisk arbeid

17.15 Te

17.45 Workshops (fra og med tirsdag)

19.00 Kveldsmat

20.30 Kveldsbønn, etterfølges av bønnevake med sang i kirken, og så stillhet for natten

Fredag kveldsbønnen etterfølges av bønn rundt korset

Lørdag

15.15 Workshops

20.30 Kveldsbønn med levende lys for å feire påskemysteriet

Søndag

08.45 Frokost

10.00 Nattverdsgudstjeneste

01.00 Lunsj

19.00 Kvelds

20.30 Kveldsbønn

Ukens temaer

Det er ulikt program for ulike aldersgrupper

17 – 29 år

Du kan velge mellom ulike temaer hver uke og delta i en rekke ulike workshops på ettermiddagen. I 2008 tar et tema utgangspunkt i ”Brev fra Cochabamba”, mens et annet er en mer detaljert gjennomgang av et bibelsk tema. Uker der antall besøkende ikke er så stort tilbys vanligvis bare ett tema. Du velger tema når du ankommer Taizé. Da kan du velge om du enten vil lytte til bibelinnledningen på morgenen og ta del i smågruppene om ettermiddagene, eller om du vil følge et tema en halv dag for så å bruke den gjenstående halvparten til å hjelpe til med det praktiske arbeidet.

25 – 35 år

Enkelte uker er det en spesiell gruppe for denne aldersgruppen (vanligvis rundt påske og i juli og august).

15 – 16 år

Denne aldersgruppen er velkomne, men bare hvis de kommer med tilstrekkelig ledere og er tilstrekkelig forberedt når det gjelder livet i Taizé. De kan komme for en uke eller for en helg (fra torsdag ettermiddag eller fredag, og til søndag).

Hver morgen er det en broder som introduserer dagens tema. På ettermiddagen er det ulike aktiviteter (praktisk arbeid, samtale i små grupper, dramatisering av en bibeltekst, osv.).

Antall ledere som kreves - til nattevakt for gruppen og til å hjelpe til med de daglige aktivitetene - forklares i detalj på siden om hvordan man tar med seg grupper til Taizé.

Over 30 år

Det er en egen gruppe for voksne som er 30 år eller eldre. Hver dag er det satt av tid til bibelrefleksjon og samtale i små grupper. I juli og august kan voksne som ønsker det tilbringe en uke i stillhet. Om du er interessert i å delta i gruppen for voksne, klikk her og les nøye den informasjonen som gis. Du kan også registrere deg online, men vær vennlig og vent på svar før du planlegger reisen din.

Foreldre med barn mellom noen måneder og 14 år

Hver dag begynner med en bibelinnledning for foreldrene som ledes av en broder. Dette etterfølges av samtale i små grupper. Mens dette pågår er det ungdommer som arbeider i Taizé som voluntører, som leder grupper der barna deltar. På ettermiddagen er det aktiviteter for foreldre og barn sammen. Resten av tiden bruker man sammen med sin familie. Foreldre og barn kan da snakke om dagens tema (forslag til tema gis hver dag). For å fremme en felles opplevelsen for familien, er det foreldrene selv som passer på sine barn. Om du ønsker å delta på familiemøtene, så klikk her og les nøye den informasjonen som gis. Du kan også registrere deg online, men vær vennlig og vent på svar før du planlegger reisen din.

Sist oppdatert:  21. august 2008