norsk

TAIZÉ

Møter for unge voksne 2014

Hvor mye koster det?

 
Møtene i Taize mottar ingen økonomisk støtte utenfra. De dekkes økonomisk ved at deltagerne gir sine bidrag. Bidrag som er større enn det nivået som er foreslått, plassers i et solidaritetsfond.

Pengene som deltagerne gir dekker måltider, overnatting og andre utgifter i forbindelse med oppholdet. Kostnadsnivået reguleres med utgangspunkt i hvilket land deltageren kommer fra. På bakgrunn av dette velger hver deltager hvor mye hun/han vil bidra med innenfor en øvre og nedre grense.

Hvis du trenger kvittering, vær vennlig å huske på å spørre etter det når du betaler for oppholdet.

Foreslått kostnadsnivå per dag, per person for 2014

Unge voksne under 30 år

- Skandinavia: 7,50 – 10,00 euro

Voksne over 30 år og familier

- Skandinavia: 15,00 – 20,00 euro for dem som bor i egne telt eller campingvogn/bil. 18,00 – 25,00 euro for de som bor i Taizés egne telt, baracker eller rom.

For barn 0 til 14 år. 3,50 euro per dag. NB! foreldre under 30 år bidrar med samme beløp som unge voksne.

Hvordan skal vi gi vårt økonomiske bidrag?

Forsøk i størst mulig grad å unngå betaling med kontanter.

Du kan gi ditt bidrag ved å bruke kredittkort (Visa, Eurocard, Mastercard, Maestro).

Du kan også betale med sjekker som er gyldig i Frankrike, eller travellers’ sjekk.

Legg merke til at når det gjelder betaling med alle andre typer sjekker, er det best å på forhånd undersøke om disse er gyldige i Taizé.

Om du vil gi ditt bidrag på en annen måte enn det som er nevnt ovenfor, vær vennlig å kontakt welcome team. Det gjelder også om du vil betale på forhånd. Skriv ”costs of stay” i emne-boksen i din email.

Sist oppdatert:  23. august 2008