norsk

TAIZÉ

Unge voksne møter 2008

Mer informasjon: familier

 
Utenom møter for ungdommer og for voksne over 30 år, arrangerers det i Taizé i løpet av visse perioder møter for familier med barn opp til 14 år. Disse varer en uke med start på søndager. Vi kan bare ta i mot familier som består av en eller to foreldre med sine egne barn.

I løpet av de siste årene har antallet familier som kommer til Taizé økt markant. Familieleiren i Ameugny blir i enkelte uker derfor for liten. Vi ber derfor familier som kommer til ikke å planlegge besøk til Taizé mer enn hvert annet år.I år kommer antall familier til å begrenses til 100 hver uke ( i påsken tar vi kun i mot 75 familier på grunn av behovet for å bo innendørs). Samtidig forsøker vi å ta i mot familier fra så mange ulike land som mulig. Når velkomstteamet har tatt i mot deres bestilling om deltakelse, vil de gi dere beskjed om bestillingen er i orden eller om den må endres.

Dato

Familiemøter arrangeres i 2008 den 16-24 mars, 24-30 mars, 12-18 mai, hver uke fra 22 juni til 7 septemer. Ankomst på søndag hvor mottagelsen starter kl. 15.00, og avreise søndagen etter fra ca kl 12.00. Dette gjelder ikke ved påske og pinse da avreise og ankomsten er på mandagen. Familier med barn under skolealder oppmuntres til å komme 22-29 juni, eller 30august til 7 september. Ta helst ikke med barn under 2 år under påske høytiden.

Program

Vi forventer at de som kommer til Taizé deltar i hele programmet under besøket, inkludert den felles dagsrytmen. I denne inngår bønn tre ganger om dagen. Familegruppene møtes i nabobyen Ameugny på en gård som kalles Olinda. Den er ca 600meter fra Taizé. Man starter dagen med en bibeltime holdt av en av brødrene for foreldrene. Etterpå har man samtalegrupper. Samtidig som dette er det ungdommer som kan passe barna.

På ettermiddagen er det aktiviteter som både barn og foreldre deltar i. Resten av tiden tilbringer man med sin familie. Foreldre og barn kan da samtale om dagens tema. (Forslag til tema gis hver dag). Foreldrene tar da selv hånd om sine barn. Slik ønsker vi å tilrettelegge for at familien sammen kan dele opplevelser fra Taizé. Foreldrene tar med seg barna til felles bønn i Taizé tre ganger om dagen. Det anbefales å ta hver sin tur ut med barna under middags,- og kveldsbønnen.

Det er viktig at hele familien er forberedt på at den felles bønnen inngår i programmet.

Familier som ikke kan komme de datoene hvor familieleirene pågår eller som ikke kan komme en hel uke, deltar i voksengruppen ( og kan bli høyst tre netter, helst torsdag eller fredag til søndag; de kan ikke bli fra slutten av en uke til begynnelsen av den neste uken). Foreldrene må under disse omstendighetene hjelpe hverandre til å ta vare på barna under bønnene eller samtaler. Det arrangeres da ikke noe spesielt program for barna. Vi ber foreldre som kommer i oktober ikke å komme med barn som er over 2 år.
Ungdommer som er 15 år eller mer deltar i ungdomsmøtene. De spiser sammen med de andre ungdommene, men sover hos sine foreldre om de er 15 eller 16 år.

Praktisk informasjon

- Olinda ligger 10 til 15 minutters gangavstand fra Taizé. For barn under 5 år kan det være praktisk å ta med barnevogn

- Det finnes et rom der man kan varme mat for små barn for de som deltar på familiemøtene

- Ta ikke med husdyr

- For å forsikre oss om at det blir en bra blanding av familier, ber vi de familiene som kjenner hverander, om ikke å komme i større grupper enn tre familier.

Sist oppdatert:  5. september 2008