norsk

TAIZÉ

Ved hvert årsskifte

Denne delen av nettstedet inneholder: presseklipp fra treffene, bror Rogers og bror Alois’ meditasjoner under kveldsbønnene, hilsenene fra paven, FNs generalsekretær, Moskva-patriarken og Erkebiskopen av Canterbury.

Rotterdam 2010
Poznań 2009
Brüssel 2008
Genève 2007