norsk

TAIZÉ

Afrika

2008: Møte i Nairobi
2012: Pilgrimsferd for tillit i Rwanda