norsk

TAIZÉ

Bønn og sang

“Hvordan kan vi fortsette å be sammen?” Mange spør seg dette spørsmålet etter å ha vært en uke i Taizé, eller etter å ha vært på en annen Taizé-samling. Her er noen av de viktigste delene i forberedelsen av en meditativ bønnesamling.

Broder Roger har mange ganger understreket hvor viktig musikk og sang har vært i Taizé helt fra begynnelsen av. Her finner du sider om meditativ sang, og sider hvor det går ann å lære sangene slik det er tenkt at de skal synges. Du finner et forslag til en bønn med sanger fra Taizé, sider om verdien av stillhet, om hvordan bønnestedet kan innredes, om bruken av ikoner i tilbedelse, biter av sanger som kan høres i RealAudio, og mye mer.