norsk

TAIZÉ

Bibelen og troen

Hvordan kan vi komme dypere inn i troen og i forståelsen vår av bibelen i hverdagen?

Her på nettstedet, under overskriften "Bibelen og troen", finner du årets brev fra bror Alois og de korte bibeltekstene som leses under middagsbønnen i Taizé. På de engelske, tyske og franske sidene finner du også korte tanker for dagen av bror Roger.

Hver måned blir også en bibeltekst publisert, sammen med en kort kommentar og noen spørsmål til ettertanke eller samtale. Noen grunnleggende tema fra troen – korset, de uskyldiges lidelse, kjærligheten til dine fiender, det kristne håpet osv. – blir presentert i en slags ABC, eller i mer detalj i "Short writings from Taizé". Dette er en skriftserie som kan lastes ned gratis. Ingen av disse tekstene finnes for tiden på norsk.