norsk

TAIZÉ

Å reise til Taizé

“Noen sommerkvelder i Taizé, under den stjernetunge himmelen, hører vi de unge menneskene gjennom de åpne vinduene våre. Vi undrer oss fortsatt over at det er så mange av dem. De søker, de ber. Og vi sier til hverandre: deres forventninger om fred og tillit er som disse små stjernene, små lys i natten.”

Bror Roger, brevet for 2005 "Ei framtid i fred".