norsk

TAIZÉ

Europeiske møtet i Strasbourg

Ved hvert årsskifte