polski

TAIZÉ

Rosja: Wielkanoc 2011

Pielgrzymka do Moskwy

 
Kontakty między Taizé a Rosją trwają już od wielu lat. W latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku zwierzchnicy rosyjskiego Kościoła prawosławnego mieli możliwość odwiedzania Wspólnoty z Taizé. W latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych Brat Roger oraz inni bracia byli zapraszani do Rosji. Odbywały się tam spotkania z hierarchami kościelnymi, a jednocześnie wizyty te były znakiem solidarności z rosyjskimi wiernymi, którzy wówczas nie mogli wyjeżdżać za granicę.

W roku 1988, po otrzymaniu zaproszenia do uczestnictwa w obchodach milenium chrztu Rusi, Brat Roger postanowił, że Wspólnota wydrukuje milion egzemplarzy Biblii w prawosławnym przekładzie synodalnym i wyśle je do Moskwy, Petersburga, Kijowa i Mińska. Rozprowadzono je tam w czasach, gdy Pismo Święte było trudne do zdobycia. Gdy na początku lat dziewięćdziesiątych otwarły się granice, grupy z różnych parafii Moskwy, Petersburga oraz innych miast zaczęły licznie przybywać do Taizé oraz na spotkania europejskie, które odbywają się pod koniec roku.

W czerwcu 2006 roku brat Alois wraz z dwoma braćmi odwiedził patriarchę Aleksego II. Przez wiele lat patriarcha przesyłał listy z pozdrowieniami i błogosławieństwem dla uczestników dorocznych spotkań europejskich. Brat Alois uczestniczył w pogrzebie patriarchy Aleksego II w grudniu 2008 roku, a także w intronizacji patriarchy Cyryla I w styczniu 2009 roku.

Na Wielkanoc 2011 roku brat Alois oraz inni bracia ze Wspólnoty odbędą kilkudniową pielgrzymkę do Moskwy, od środy 20 kwietnia do poniedziałku 25 kwietnia. Młodzi ludzie są zaproszeni, by dołączyć do nich ażeby razem odkrywać bogactwo liturgii prawosławnej oraz duchowość Rosji, wykuwaną przez wieki w czasach wielkich prób, tam, gdzie wiara w zmartwychwstanie Chrystusa pomogła wytrwać tak wielu wierzącym. Będzie to również okazja do zobaczenia żywotności dzisiejszych parafii prawosławnych oraz porozmawiania o wyzwaniach stojących przed nimi we współczesnym społeczeństwie rosyjskim. Ta wspólna pielgrzymka pozwoli nam wzajemnie się obdarować i wesprzeć w naszych poszukiwaniach, jak dawać świadectwo Ewangelii.

Wielkanoc roku 2011 przypada w tym samym czasie według kalendarza wschodniego i zachodniego. Nasza pielgrzymka będzie wyrazem pragnienia, by razem świętować wiarę w Chrystusa.

Ostatnia aktualizacja: 24 stycznia 2011

„Spotykając kilkakrotnie Brata Rogera, za każdym razem dostrzegałem, jak dobrze znał on i rozumiał tradycję starożytnego Kościoła i do jakiego stopnia Słowo Boże i dzieła Ojców Kościoła były u podstaw jego osobistego doświadczenia duchowego. Łączenie wierności nauczaniu Świętych Ojców i twórczej aktualności w posłudze misyjnej pośród współczesnych młodych ludzi charakteryzowało drogę Brata Rogera, tak jak charakteryzuje drogę Wspólnoty, którą założył. Tysiące młodych ludzi, którzy odwiedzają Taizé i uczestniczą w corocznych spotkaniach przygotowywanych przez Wspólnotę w różnych krajach Europy, świadczą w sposób przekonujący o tym, że także i dziś ewangeliczny przekaz o miłości Boga może wywołać w sercach żywy oddźwięk, jeśli jest nie tylko głoszony słowami, ale osobiście przeżywany.”

Fragment listu Patriarchy Cyryla z Moskwy otrzymanego z okazji obchodów 70 lecia powstania Taizé, 14 sierpnia 2010 r.