TAIZÉ

Przesłanie brata Aloisa do przyjaciół Taizé w Japonii

 

Do naszych przyjaciół w Japonii

Wraz z wszystkimi naszymi braćmi, w Taizé i we fraterniach łączymy się w cierpieniu, które dotknęło Japonię. Wiecie jak bardzo drogi jest nam wasz kraj. Nasze serca cierpią i płaczą z tymi, którzy cierpią.

Choć nie pojmujemy do końca cierpienia niewinnych, chcemy być świadkami współczującej miłości Boga i naszą modlitwą wspierać was w bólu. Pragniemy być z wami, z waszymi rodzinami, z Kościołami w Japonii, z młodymi ludźmi, których znamy i z wszystkimi mieszkańcami waszego kraju.

Już w dniu trzęsienia ziemi, w kościele w Taizé powierzyliśmy Bogu wszystkie ofiary kataklizmu. Dzisiaj w kościele modliłem się tymi słowami: „Jezu Chryste, chcemy pozostać blisko Ciebie i powierzyć Tobie ból wszystkich, którzy cierpią na całej ziemi. Modlimy się do Ciebie za ofiary trzęsienia ziemi i tsunami w Japonii, powierzamy Ci osoby nam bliskie i naszych przyjaciół mieszkających w tym doświadczonym cierpieniem kraju. Dla nich wszystkich prosimy o Twoją współczującą obecność.”

Z braterskim pozdrowieniem

Brat Alois
Przeor Taizé

Ostatnia aktualizacja: 17 marca 2011