polski

TAIZÉ

Komunikat prasowy

Uroczystości wielkanocne w Taizé i w Moskwie

 

Ponad 9000 młodych ludzi z całej Europy, a także z innych kontynentów będzie w Taizé na uroczystościach wielkanocnych (5000 na Wielkanoc, 4000 w kolejnym tygodniu).

Brat Alois – przeor Wspólnoty oraz kilku innych braci opuścili wzgórze, by świętować Wielkanoc w Rosji. Wraz z 240 młodymi ludźmi z 26 krajów pielgrzymują do Moskwy, aby wziąć udział w uroczystościach z rosyjskim Kościołem prawosławnym.

Młodzi pielgrzymi są przyjmowani przez sześć prawosławnych parafii w Moskwie. Począwszy od Wielkiego Czwartku będą brali udział w uroczystościach liturgicznych. W Wielki Piątek pojadą do Butowa, na południowych przedmieściach Moskwy, gdzie w latach stalinowskiego Wielkiego Terroru 1935 – 1937 rozstrzelano 20 000 osób. Zginęło tam wielu biskupów, księży, wiele osób duchownych i świeckich. W Wielką Sobotę uczestnicy pielgrzymki wezmą udział w nocnych uroczystościach wielkanocnych w każdej z sześciu parafii.

Pielgrzymka zakończy się w Niedzielę Wielkanocną uroczystymi nieszporami w katedrze Chrystusa Zbawiciela, którym będzie przewodniczył Patriarcha Cyryl I.

— 

Kontakty między Taizé a Rosją trwają już od wielu lat. W latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku zwierzchnicy rosyjskiego Kościoła prawosławnego mieli możliwość odwiedzania Wspólnoty z Taizé. W latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych Brat Roger oraz inni bracia byli zapraszani do Rosji. W roku 1988, Wspólnota wysłała milion egzemplarzy Nowego Testamentu w języku rosyjskim do Moskwy, Petersburga, Kijowa i Mińska. Gdy na początku lat dziewięćdziesiątych otwarły się granice, Rosjanie zaczęli licznie przybywać do Taizé oraz na spotkania europejskie, które odbywają się pod koniec roku. W czerwcu 2006 roku brat Alois odwiedził patriarchę Aleksego II, w grudniu 2008 roku uczestniczył w jego pogrzebie, a w styczniu 2009 roku w intronizacji patriarchy Cyryla I. Przez wiele lat patriarcha moskiewski przesyłał listy z pozdrowieniami dla uczestników dorocznych spotkań europejskich.

Pielgrzymka do Moskwy
Pielgrzymka dzień po dniu

Taizé, środa, 20 kwietnia 2011

media taize.fr
Tél. +33 385 50 30 30
Taizé Community
71250 Taizé, France

Ostatnia aktualizacja: 21 kwietnia 2011